Rozpoczyna się dzielenie pieniędzy UE dla woj. łódzkiego

Rozpoczyna się dzielenie pieniędzy UE dla woj. łódzkiego Fot. Sebastian Sołtyszewski, Urząd Marszałkowski w Łodzi

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał w piątek (28 stycznia) z wiceministrem Waldemarem Budą działającym w imieniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Kontrakt Programowy dla Województwa Łódzkiego. To umowa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” czyli sposobu wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla województwa łódzkiego.

W Programie zapisanych jest dla województwa 2 mld 292 mln euro. Z tego 1,7 mld euro zostanie przekazane na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w infrastrukturę drogową, zdrowotną, kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców czy badania i rozwój. Pozostałe 574 mln zł będą na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, wyrównywanie szans, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

- Cieszę się, że jesteśmy jednym z pierwszych województw, które podpisały swój kontrakt programowy – mówił marszałek Grzegorz Schreiber po podpisaniu umowy.

- Dokument zawiera szereg celów, na które chcemy te środki w  województwie łódzkim przeznaczać. Począwszy od kwestii dotyczących rozwoju cyfryzacji, wspierania innowacyjności, przedsiębiorców, poprzez wspieranie zielonej gospodarki i wszystkich tych elementów, które służą rozwojowi środowiska w naszym województwie. To wreszcie kwestia mobilności – walki z wykluczeniem komunikacyjnym. To także budowanie nowych linii kolejowych, rozwój komunikacji tramwajowej – dodał marszałek.

Marszałek zwrócił też uwagę na kwestię rewitalizacji zarówno dużych, jak i mniejszych miejscowości.

- Kontrakt Programowy to poświadczenie tego, że kierunek przygotowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Województwa Łódzkiego są zgodne z umową partnerstwa i zgodne z polityką rządu w tym zakresie. To jest zielone światło do ostatniego etapu programowania środków i negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy więc bliżej wykorzystania tych 2 miliardów euro w najbliższej perspektywie finansowej. Wyobraźnia już może działać, co za te środki można zrealizować – wyjaśnia Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z którym prowadzone były negocjacje dotyczące Kontraktu.

W programie, który jest dokumentem wyznaczającym ogólne kierunki podziału środków unijnych, znalazły się też konkretne inwestycje o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa. Będą one finansowane z programu regionalnego w sposób priorytetowy, czyli dla ich wsparcia nie będą potrzebne konkursy. Są to m.in. inwestycje w transport, kulturę, służbę zdrowia.

Podpisanie uzgodnionego przez Zarząd Województwa i Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dokumentu oznacza, że teraz będzie można go negocjować z Komisją Europejską. Po zatwierdzeniu dokumentu przez Brukselę będzie można dzielić pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy.

Więcej o:
województwo łódzkie urząd marszałkowski łódź unia europejska podział środków ue unia europejska fundusze unijne umowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE