Radomsko, Łódzkie 24.1o Piątek, 23 Sierpnia 2019

Rozpoczęli prace nad budżetem obywatelskim

Miasto
Tomasz Kolmasiak

21 marca po raz drugi spotkał się Zespół Konsultacyjny 5. edycji Budżetu Obywatelskiego. Do grona zainteresowanych pracą w zespole dołączyło kilka nowych osób.

Mieszkańcy dyskutowali nad kształtem regulaminu 5. edycji BO. Ustalono, że maksymalny koszt projektu zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim będzie wynosił 750.000,00 zł. brutto, a każdy Radomszczanin będzie mógł oddać głos na maksymalnie 3 projekty.

Obecny na spotkaniu Prezydent Miasta - Jarosław Ferenc poinformował, że wystąpi do Rady Miejskiej z propozycją zwiększenia kwoty przeznaczonej na BO w roku 2020, która dotychczas wynosiła 1.000.000,00 zł. w każdej edycji.

Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 4 kwietnia br., wtedy zatwierdzony zostanie ostateczny kształt regulaminu, który przedłożony będzie Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały.

komentarze