Radomsko, Łódzkie 19.1o Piątek, 21 Czerwca 2019
ważne informacje

Rozmawiali o przygotowaniu do zimy

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Przygotowanie służb powiatowych do sezonu zimowego i do związanych z nim ewentualnych zagrożeń było głównym tematem wspólnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zwołanego w miniony poniedziałek 17 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Służby powiatowe mają przygotowany plan na wypadek sytuacji kryzysowej, w wyniku której trzeba byłoby nieść pomoc osobom zagrożonym w związku z atakiem zimy. Plan ten obejmuje w szczególności:  dostarczenie środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych,  zapewnienie zasilania w energię elektryczną obiektów ważnych dla funkcjonowania powiatu,  przygotowanie i dostarczanie gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w pociągach, samochodach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

Szereg działań związanych z przygotowaniem do niesienia pomocy obywatelom w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym podjęła Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. M. in. dokonano przeglądu oraz inwentaryzacji sprzętu PSP i OSP KSRG, pomocnego podczas działań w warunkach sezonowego wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Przeprowadzano też inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów OSP w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w warunkach zimowych (ryzyko hipotermii) i skontrolowano sprawność sprzętu, który może być pomocny podczas tego typu działań (m. in. sanie lodowe, agregaty prądotwórcze, stan techniczny pojazdów terenowych, wyposażenie strażaków w odpowiednią odzież specjalną).

Wzorem lat ubiegłych KP PSP w Radomsku zebrała z poszczególnych gmin powiatu radomszczańskiego informacje dotyczące:
- możliwości niesienia pomocy humanitarnej w zakresie transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych,
- zapewnienia zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia,
- organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w autach lub pociągach,
- zapewnia stałego dostępu do materiałów pędnych dla jednostek OSP KSRG (np. paliwo zimowe),
- możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł ogrzewania strażnic (np. na wypadek ewakuacji tam ludzi).
- posiadanego sprzętu do odśnieżania dróg,
- wsparcia działań ratowniczych w zakresie dotarcia do osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia w sytuacji nieprzejezdności szlaków komunikacyjnych lub miejsc trudno dostępnych w warunkach zimowych.

Podczas szkolenia zorganizowanego na Górze Kamieńsk, strażacy doskonalili techniki ewakuacji z narciarskiej kolejki linowej. Dodatkowo zaplanowano ćwiczenia lodowe dla jednostek OSP posiadających sprzęt (sanie lodowe) do ewakuacji ludzi z zamarzniętych zbiorników wodnych lub przerębli.

Członkowie zespołu zapoznali się także m. in. z raportami dotyczącymi przygotowania i zasad działania służb w przypadku wystąpienia na terenie powiatu wysoce niebezpiecznej choroby zakaźnej, nadzoru nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów śniegu, informacja na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym oraz stanu dróg powiatowych i przygotowań do zimy w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

komentarze