Radomsko, Łódzkie 21.0o Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

Rozmawiali o grantach

Powiat
Janusz Taranek

Przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń działających na terenie gminy Radomsko, wzięli dziś udział w spotkaniu informacyjnym z Lokalną Grupą Działania Region Włoszczowski, podczas którego rozmawiali o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowych na wsparcie ich działalności.

Spotkanie jakie odbyło się w Urzędzie gminy Radomsko skierowane było do OPP, które są zainteresowane podjęciem współpracy z LGD Region Włoszczowa, do którego należy gmina Radomsko.

- Mówimy dziś o środkach jakie można pozyskać w formie np. grantów dla stowarzyszeń, dodatkowo o środki mogą wnioskować też osoby fizyczne, chodzi tu przede wszystkim o środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rozbudowę tej działalności – wyjaśnia Jan Suwart, przewodniczący Rady Gminy w Radomsku, będący jednocześnie członkiem zarządu LGD Region Włoszczowa.

Podczas potkania uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób aplikować o środki finansowe, poznali też założenia strategii rozwoju, w które muszą wpisywać się przedsięwzięcia organizowane przez stowarzyszenia. Główne obszary działalności LGD to przede wszystkim turystyka, sport, przetwórstwo i usługi oraz działalność na rzecz osób starszych.

- Chciałem dowiedzieć się jaka kwota pieniędzy jest przeznaczona na różnego rodzaju projekty. Interesują mnie środki, które mogą być przeznaczone na rekreację, czyli place zabaw, otwarte siłownie, z które mogłyby służyć mieszkańcom oraz remizie strażackiej. Interesuje mnie też wkład własny i wsparcie merytoryczne od strony LGD  - zauważa Wojciech Łuszczyński prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kietlinie.

komentarze