Rozliczanie czasu pracy kierowców – jak to zrobić efektywnie?

Rozliczanie czasu pracy kierowców – jak to zrobić efektywnie?

Rozliczanie czasu pracy kierowcy to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Jest to zadanie niełatwe nawet dla osób doświadczonych w branży transportowej. Jak efektywnie rozliczać czas pracy?

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Rozliczanie czasu pracy kierowcy służy nie tylko wyliczeniu jego wynagrodzenia. Stanowi podstawę niezbędną do ustalenia harmonogramu rozkładu pracy oraz planowania tras. Jest także konieczne do przestrzegania przepisów o transporcie drogowym i Rozporządzenia nr 561/2006 obowiązującego na terenie UE. Podstawą rozliczania czasu pracy kierowcy jest ewidencja. Każdy pracodawca zobowiązany jest ustawą do jej prowadzenia. Przekroczenie czasu pracy lub nieprzestrzeganie obowiązkowych przerw w czasie jazdy skutkuje wysokimi karami nakładanymi na przewoźnika. Przepisy o czasie pracy kierowców w całej Unii Europejskiej zostały ujednolicone, jednak poszczególne kraje mają dodatkowe wymagania. Ewidencja musi więc uwzględniać przepisy obowiązujące w danym kraju. Obowiązkiem pracodawcy jest posiadanie wiedzy w tym zakresie i planowanie pracy kierowcy w taki sposób, by nie doszło do przekroczenia czasu pracy.

Czym jest ewidencja czasu pracy kierowcy?

W skład ewidencji czasu pracy wchodzą wydruki z tachografów, karta kierowcy, zapisy na wykresówkach oraz pliki pobrane z karty pamięci kierowcy i z tachografu cyfrowego. Czas pracy powinien uwzględniać obowiązkowe przerwy w czasie jazdy, okresy braku aktywności oraz wszystkie czynności dodatkowe wykonywane przez kierowcę, takie jak: rozładunek, załadunek i załatwianie formalności. Dokumentacja musi odpowiadać przepisom o dobowym czasie pracy i tygodniowym. Nawet czas nieprowadzenia pojazdu należy udokumentować. Kolejnym czynnikiem, który nie może być pominięty, jest to, czy praca wykonywana jest w dzień, czy w nocy oraz w niedzielę i święta. Pracodawca ma więc trudne zadanie do wykonania.

Efektywne rozliczanie czasu pracy kierowcy

Chcąc efektywnie prowadzić pełną ewidencję czasu pracy kierowcy, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kompleksowej pomocy oferowanej przez specjalistów z zewnętrznej firmy. Ocrk.pl świadczy usługi z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców, przygotowuje dokumentację, a ponadto rozlicza płacę minimalną kierowców delegowanych do innych państw. Firmy transportowe mogą liczyć na pomoc merytoryczną i wsparcie. Ewidencja prowadzona przez zewnętrzną firmę gwarantuje jej poprawność i dokładność. Zwalnia to pracodawcę z obowiązku śledzenia przepisów transportowych w poszczególnych państwach. Pozwala również na uniknięcie wysokich kar i mandatów za nieprzestrzeganie przepisów. Takie rozwiązanie oznacza ponadto optymalizację kosztów działalności dzięki precyzyjnie przegotowanym harmonogramom pracy kierowców, opartych na kompleksowych analizach. Pracodawca zyskuje czas konieczny do sporządzania dokumentacji i oszczędza sobie stresu związanego z prowadzeniem firmy.
Decydując się na pomoc zewnętrznej firmy rozliczającej czas pracy kierowców, można zyskać pewność, że harmonogramy pracy będą zawsze zgodne z przepisami. Zapraszamy do zapoznania się również z innym artykułem: „Czym jest transport ponadgabarytowy?”.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE