Reżim sanitarny w Miejskim Domu Kultury w Radomsku

Reżim sanitarny w Miejskim Domu Kultury w Radomsku Fot. MDK w Radomsku

Miejski Dom Kultury w Radomsku, po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, stopniowo wznawia działalność. W pierwszej kolejności uruchomione zostanie kino oraz galeria. Placówka poinformowała o wymogach sanitarnych, jakie będą obowiązywać wszystkie osoby odwiedzające MDK.

Wdrożone w Miejskim Domu Kultury w Radomsku zasady bezpieczeństwa są wytycznymi dla kin przygotowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Obejmują m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa przez widzów oraz obsługę kina.

Reżim sanitarny w MDK w Radomsku:

- udostępniamy widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;

- obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy: widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

- nasza sala będzie wietrzona i wentylowana,

- przy wejściach i wyjściach z kina dostępne będą środki do mycia i dezynfekcji rąk,

- preferujemy sprzedaż bezgotówkową,

- apelujemy o zachowanie bezpiecznego dystansu w kolejce do kasy

Czytaj też: MDK w Radomsku wznawia działalność

Więcej o:
radomsko miejski dom kultury mdk radomsko zasady bezpieczeństwa wymogi sanitarne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE