Referendum w Kleszczowie – wyniki

Referendum w Kleszczowie – wyniki Fot. Wojciech Bojdo

16 stycznia w Kleszczowie odbyło się referendum lokalne, w którym uprawnieni mieszkańcy gminy mieli odpowiedzieć czy są za tym, aby Rada Gminy Kleszczów podjęła uchwałę wyrażającą negatywną bądź pozytywną opinię w sprawie zmiany granic pomiędzy gminą Bełchatów i gminą Kleszczów.

Na 4772 mieszkańców gminy Kleszczów, którzy w dniu referendum byli uprawnieni do głosowania, udział wzięło 2658. Spośród nich 2599 opowiedziało się za tym, by Rada Gminy Kleszczów wyraziła w swojej uchwale opinię negatywną. Za wyrażeniem przez radnych opinii pozytywnej były 32 osoby, głosów nieważnych oddano 27.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy pomimo wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia niekorzystnego dla Gminy Kleszczów, odbierającego jej 16 procent terytorium, nie zrezygnowali ze swojego prawa do wyrażenia opinii. Tak jak już informowaliśmy podjęte przez rząd rozporządzenie o zmianie granic gminy Kleszczów – choć na dzisiaj jest skuteczne – nie kończy sprawy. Po podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów uchwały, wyrażającej opinię w sprawie zmiany granic, rozpoczniemy procedurę prawną, której elementem będzie złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Poprosimy Trybunał o sprawdzenie czy rozporządzenie o zmianie granic gminy Kleszczów i tryb, w jakim ten akt prawa był procedowany, są zgodne z ustawami oraz Konstytucją RP. Wysoka frekwencja w referendum i jednoznaczne opowiedzenie się mieszkańców gminy przeciwko zmianie granic jest dla samorządu gminy bardzo ważnym wsparciem w procesie, który ma przywrócić granice gminy Kleszczów do stanu sprzed 1 stycznia 2022 roku – tak wójt Gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski skomentował wynik referendum.

Informacja: UG Kleszczów

Więcej o:
Kleszczów gmina zmiana granic zmiana granic Kleszczów wójt gminy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE