Radomszczańska policja założyła w tym roku 112 „Niebieskich Kart”

Radomszczańska policja założyła w tym roku 112 „Niebieskich Kart” Fot. arch. redakcji/ Starostwo Powiatowe w Radomsku

W Starostwie Powiatowym w Radomsku, w piątek 23 września odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W naradzie, której przewodniczyła Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora uczestniczyli także: wicestarosta Małgorzata Lewandowska, przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, inspekcji sanitarnej, policji, straży pożarnej, inspekcji weterynaryjnej, nadzoru budowlanego oraz PCPR.

Przedmiotem obrad była m.in. informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2021 r. oraz raporty Powiatowego Lekarza Weterynarii: na temat monitorowania na terenie powiatu chorób zakaźnych zwierząt (w tym roku na naszym terenie nie było przypadków chorób zakaźnych zwalczanych w urzędu) i na temat produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego w podmiotach prowadzących rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią, działalność lokalną i gastronomiczną (na terenie powiatu działa 70 takich producentów, głównie wędlin).

Omawiano także problem przemocy w rodzinie. Policja wszczęła w tym roku 112 procedur związanych ze sporządzaniem tzw. Niebieskie Karty. Sprawcy przemocy w rodzinie to 106 mężczyzn i 6 kobiet. Dyskutowano również na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Radomsku, liczba wypadków i kolizji spada. W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 r. odnotowano 812 zdarzeń drogowych, w tym 57 wypadków, w wyniku których śmierć poniosły 4 osoby (w analogicznym okresie ubiegłego roku – 11 osób), a 85 zostało rannych.

Przedstawiciele KP PSP w Radomsku zapowiedzieli przeprowadzenie kampanii społecznej „Stop pożarom traw”.

Więcej o:
radomsko policja radomsko starostwo radomsko niebieska karta zespół zarządzania kryzysowego komisja bezpieczeństwa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE