Radomszczanie zapłacą więcej za śmieci?

Radomszczanie zapłacą więcej za śmieci? Fot. Klaudia Gajda

Radni z komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radomsku zagłosowali za podwyżką opłat za wywóz odpadów. 4 radnych było za, jeden przeciw. Nowe stawki muszą jeszcze zatwierdzić radni podczas jutrzejszej sesji.

24 złote za osobę w przypadku segregowania śmieci (obecnie jest to 16 zł), dwa razy więcej jeśli nie będziemy wypełniać tego obowiązku - to zaproponowane nowe stawki za odbiór odpadów. Jeśli radni na sesji przyjmą zmianę - to zwiększone stawki opłat będą obowiązywały już od 1 sierpnia 2021 roku.

- Koszty opłat za śmieci rosną ze względu na wiele czynników, niestety obserwujemy drastyczny wzrost opłaty środowiskowej z 74 zł w 2017 roku do 270 złotych w 2020 roku za tonę, dodatkowo rosną koszty zagospodarowania frakcji kalorycznej, czyli przetworzonych odpadów zmieszanych przeznaczonych do spalenia w postaci tzw. paliwa alternatywnego. Instalacje musiały w ostatnich latach płacić za spalanie tych odpadów nawet cztery razy więcej niż wcześniej. Kolejny czynnik to wzrost produkcji śmieci przez mieszkańców – mówił Łukasz Dryja, kierownik ZUOK.

- To jest stawka i tak niższa niż w wielu gminach, według naszych analiz ta stawka powinna wystarczyć do roku 2023, jeśli tylko ustawodawca nie zmieni czegoś w przepisach oczywiście. Niestety jest tak, że gospodarka odpadami musi się bilansować. Miasto nie może ani zarabiać, ani dokładać – mówił Jarosław Ferenc.

Dane GUS i Eurostatu pokazują, że na przestrzeni ostatnich 15 lat ilość produkowanych przez Polaków śmieci wzrosła o około 40 procent i tendencja wzrostowa ma się cały czas utrzymywać. Równocześnie maksymalny poziom recyklingu, który udało się osiągnąć w naszym kraju, to około 26 procent w skali roku.

Co do kosztów cen za odbiór odpadów w Polsce wypowiadał się jakiś czas temu także Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Za główne przyczyny wzrostu cen w instalacjach przetwarzania odpadów uznaje wzrost kosztów działalności, brak konkurencji, niewystarczające narzędzia nadzorcze w rękach samorządów – to wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozwiązaniem tych problemów może być m.in. większa aktywność samorządów, dalsza rozbudowa mocy przetwórczych instalacji, mechanizmy intensyfikacji konkurencji czy stworzenie nadzoru nad rynkiem w zakresie cen.

Wzrosnąć mają też maksymalne stawki dla przedsiębiorców. Zaproponowano następujące stawki:

1) 54,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 l – 120 l;
2) 75,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 200 l – 240 l;
3) 135,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 700 l – 770 l;
4) 200,00 zł za jednorazowy odbiór 1 m3 odpadów z pojemników o pojemności 1,1 m3 ÷ 10,0 m3;
5) 720,00 zł za jednorazowy odbiór 1 m3 odpadów przy załadunku ręcznym;
6) 500,00 zl za odbiór 1 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
7) 55,00 zł za m3 – za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych


Ceny, które obowiązują obecnie to:

1) 33,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 l – 120 l;
2) 47,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 200 l – 240 l;
3) 85,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 700 l – 770 l;
4) 100,00 zł za jednorazowy odbiór 1 m3 odpadów z pojemników o pojemności 1,1 m3 ÷ 10,0 m3;
5) 200,00 zł za jednorazowy odbiór 1 m3 odpadów przy załadunku ręcznym;
6) 200,00 zł za odbiór 1 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
7) 40,00 zł za m3 – za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych.

Więcej o:
Opłata za śmieci Radomsko Radomsko opłata za śmieci Radomsko śmieci od sierpnia wyższe opłaty za śmieci
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE