Radomsko się kurczy. Konieczna jest jego rewitalizacja

Radomsko jest w gronie polskich miast, które się „kurczą”. Dlatego niezbędne są kompleksowe działania, zmierzające do jego rewitalizacji. I to nie tylko rewitalizacji polegającej na przebudowie centrum miasta, ale również szeroko pojętej rewitalizacji społeczno-gospodarczej. Mówiła o tym goszcząca w Radomsku Katarzyna Spadło z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Katarzyna Spadło przyjechała do Radomska, by przybliżyć założenia projektu rewitalizacyjnego „Nowy model urbanizacji w Polsce-praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”, w którym uczestniczy Radomsko.

- Program ten skierowany jest przede wszystkim na wypracowanie modelowych rozwiązań dedykowanych miastom kurczącym się. A Radomsko takim właśnie miastem jest – oświadczyła Katarzyna Spadło.

Projekt realizowany jest przez partnerów - Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Uczelnię Łazarskiego i współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG.

- Zostanie na nowo wyznaczony obszar rewitalizacji, będą zdiagnozowane problemy. Będziemy też mogli skorzystać z narzędzi rewitalizacji, przede wszystkim specjalnej strefy rewitalizacji. Będzie można stosować ulgi podatkowe w obszarze rewitalizacji – wymienia prezydent Radomska, Jarosław Ferenc.

Na terenie Radomska zaplanowano realizację zadania nr 3 Projektu - „Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce” - w części odnoszącej się do rewitalizacji, czego efektem będzie przygotowanie modelowego Gminnego Programu Rewitalizacji Radomska 2030+. Ponadto eksperci na przykładzie Radomska wypracują model przekształcania lokalnego programu rewitalizacji w ustawowy gminny program rewitalizacji, umożliwiając jego upowszechnienie wśród innych gmin w Polsce planujących przygotowania do nowej perspektywy 2021 - 2027.

Urzędnicy zachęcają do czynnego uczestnictwa w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+poprzez udział w ankiecie dotyczącej rewitalizacji. Badanie jest dobrowolne i anonimowe, a wyniki ankiet zostaną uwzględnione w trakcie sporządzania dokumentu. Aby program jak najlepiej odpowiadał lokalnym potrzebom ważne jest, by jak najwięcej mieszkańców zabrało głos w trakcie jego tworzenia.

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko rewitalizacja gminny program rewitalizacji projekt instytut rozwoju miast i regionów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE