Radomsko, Łódzkie 0.5o Niedziela, 26 Stycznia 2020
ważne informacje
  • 12:01 Dni Radomska 2020. Wystąpią Ronnie Ferrari, Lady Pank i B.R.O czytaj dalej
Agencja Muza_koncert 12 marca

Radomsko na giełdzie

Miasto
Jacek Paszewski

Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 18 września, do obrotu giełdowego na Catalyst, trafiły obligację obligacji wyemitowanie przez Miasto Radomsko.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 23 września, do obrotu giełdowego na rynku równoległym obligacje na okaziciela wyemitowane przez Miasto Radomsko:

10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii D19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200019”

10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii E19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200027”

10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii F19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200035”

Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych.

komentarze