Radomsko, Łódzkie 12.9o środa, 23 Października 2019
ważne informacje
  • 14:10 Ocalmy Przemka! Były piłkarz RKS Radomsko potrzebuje pomocy czytaj dalej

Radomsko na giełdzie

Miasto
Jacek Paszewski

Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 18 września, do obrotu giełdowego na Catalyst, trafiły obligację obligacji wyemitowanie przez Miasto Radomsko.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 23 września, do obrotu giełdowego na rynku równoległym obligacje na okaziciela wyemitowane przez Miasto Radomsko:

10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii D19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200019”

10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii E19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200027”

10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii F19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200035”

Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych.

komentarze