Radny Rafał Dębski: pytałem i pytać będę

Radny Rafał Dębski: pytałem i pytać będę Fot. arch. redakcji

Radny Rady Miejskiej w Radomsku - Rafał Dębski ma zastrzeżenia do radomszczańskiego magistratu. Zarzuca władzom miasta, że nie przekazywały mieszkańcom dostatecznych informacji na temat awarii sieci wodociągowej i zakażenia wody bakteriami z grupy coli. Rafał Dębski zamieścił w mediach społecznościowych komentarz, którego treść publikujemy.

Obszerniejszej informacji o stanie wodociągów w naszym mieście mieszkańcy Radomska nie doczekali się w żadnym z ujawnionych przez PSSE skażeniu bakteriami z grupy coli. Za każdym razem, we wrześniu i grudniu, przez dwa tygodnie woda nadawała się do spożycia tylko po przegotowaniu. Po niechlubnym, „rekordowym wrześniu” kiedy wydarzyło się 6 awarii w ciągu 13 dni – też nie usłyszeliśmy wyjaśnień.

Te informacje – istotne dla zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców – pojawiły się na facebook’owym profilu miasta dopiero 14 stycznia – 4 miesiące po „kumulacji” awarii! Dlaczego nie można było opublikować ich wcześniej? Czy nie warto było uspokoić mieszkańców? Czy naprawdę potrzeba zapowiedzi złożenia interpelacji, by prezydent Jarosław Ferenc poczuł się w obowiązku przedstawić obszerne wyjaśnienia odnośnie stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej w naszym mieście?

Bardzo dziękuję panu kierownikowi Robertowi Koseli za przygotowanie tych informacji i merytoryczną dyskusję podczas sesji.

Niestety podczas sesji nie przedstawiono nam żadnych dokumentów potwierdzających ilość interwencji PGK, wykonywanych audytów itp. czy planu modernizacji sieci wodociągowej, szczególnie w zakresie wymiany starych rur azbestowych.

Wciąż nie otrzymałem przekonujących wyjaśnień, dlaczego podczas kompleksowej przebudowy ul ks. Kościowa pozostawiono część starych azbestowych rur. Czy nie powinien powstać plan modernizacji sieci wodociągowej, skorelowany z planem remontów i przebudowy dróg?

Cieszę się, że dzięki naszym pytaniom mieszkańcy otrzymują należne im informacje i wyjaśnienia – choć żałuję, że otrzymują je dopiero po 4 miesiącach. To nie fobia panie prezydencie – ale prawo do rzetelnego komunikatu. PR to nie zdjęcia podczas składania kwiatów, ale „dążenie do porozumienia z otoczeniem w oparciu o pełną i prawdziwą informację.

Dlatego w imieniu mieszkańców pytałem i pytać będę:

1. Ile awarii sieci wodno-kanalizacyjnej wystąpiło w naszym mieście poszczególnych latach 2015-2021?
2. Jaki był czas usunięcia poszczególnych awarii?
3. Jakie były ich przyczyny (wystąpienie skażenia bakteriami z grupy coli jest skutkiem, a nie przyczyną)?
4. Jakie działania podjęto w celu zidentyfikowania przyczyn awarii?
5. Jakie działania podjęto w celu zapobieżenia powstawaniu awarii w przyszłości?
6. Czy czas trwania awarii i ich częstotliwość uległy zwiększeniu w ostatnich latach?
7. Czy przeprowadzano audyt sieci? Jeśli tak, to kiedy i jaki był jego efekt?
8. Czy zidentyfikowano miejsca w których dochodzi do zakażenia bakteriami coli i jaki jest ich mechanizm powstania?
9. Czy ujęcie wody na Miłaczkach i jego okolice są w odpowiedni sposób zabezpieczone?
10. Czy budowa domów w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody na Miłaczkach była weryfikowana w kontekście jego bezpieczeństwa sanitarnego?

Więcej o:
radomsko wodociąg radomsko awarie wodociągu jakość wody rafał dębski oświadczenie komentarz
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE