Radny PiS Michał Koski piątym członkiem Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Radny PiS Michał Koski piątym członkiem Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Fot. Klaudia Gajda

Podczas środowej (30 czerwca) sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego radni zdecydowali, że to radny PiS Michał Koski zostanie piątym, członkiem Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.

To starosta Beata Pokora zaproponowała Michała Koskiego piątego członka Zarządu Powiatu Radomszczańskiego. W tajnym głosowaniu wzięło udział 22 radnych (jedna osoba nieobecna) za głosowało 16 radnych, 6 było przeciw. W skład komisji skrutacyjnej weszli Grażyna Strojkowska, Tomasz Kaczmarek i Waldemar Zasada.

- Dziękuje pani Staroście za zgłoszenie mojej kandydatury, dziękuję również środowisku z jakiego się wywodzę i pani poseł Annie Milczanowskiej. Przyszedłem tutaj do powiatu radomszczańskiego do pracy jako radny i będę także jako członek zarządu pracował dla dobra mieszkańców - mówił nowy członek zarządu Michał Koski.

Radni zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie diet radnych Powiatu Radomszczańskiego - wysokość diet pozostaje bez zmian - a jedynie o regulacji ich przyznawania niezbędnej w sytuacji powołania osoby będącej radnym na funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu.

Z dniem 1 lipca 2021 roku radnym Powiatu, w zależności od pełnionych funkcji przysługuje miesięczna dieta w wysokości ustalonego procentu kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw:

Przewodniczący Rady Powiatu - 127,5%
Radny pełniący funkcję Członka Zarządu Powiatu z którym nie nawiązuje się stosunku pracy z wyboru - 108%
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - 106%
Przewodniczący Komisji Rady Powiatu - 94%
Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz radny 80%.

Podstawa diety to 1789 zł.

Małgorzata Lewandowska została nową wicestarostą powiatu radomszczańskiego

Więcej o:
Michał Koski Radny PiS Radny PiS Michał Koski zarząd powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE