Radni zdecydowali: karetka pojedzie na Ukrainę. Będą też zmiany w statucie szpitala

Radni zdecydowali: karetka pojedzie na Ukrainę. Będą też zmiany w statucie szpitala Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Podczas środowej (30 listopada 2022 r.) sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego wszyscy obecni na sali radni zagłosowali za przekazaniem do ukraińskiego miasta Równe wysłużonej, ale zupełnie sprawnej karetki z radomszczańskiego szpitala. Wprowadzili też zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Radni, w geście solidarności z narodem ukraińskim, w ramach pomocy partnerskiemu samorządowi miasta Równe jednomyślnie podjęli decyzję o przekazaniu tam samochodu sanitarnego marki mercedes oraz sprzętu medycznego (m.in. łóżeczka niemowlęce) wycofanego z użycia w Szpitalu Powiatowym w Radomsku.

Wprowadzono zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Radomsku dotyczące stworzenia w strukturze organizacyjnej szpitala wydzielonej Poradni Leczenia Bólu.

Przegłosowano także zmiany w uchwale dotyczącej określenia rodzajów zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2022 roku (powiat otrzymał na ten cel dodatkowe 72 tys. zł).

Rada rozpatrywała dwie skargi: na działanie dyrektora II LO w Radomsku (dot. czasowego zablokowania skrzynki ePUAP) oraz na działanie Starosty Powiatu Radomszczańskiego (dot. działań urzędników starostwa w zakresie procedur architektoniczno - budowlanych związanych z inwestycją drogową na ulicy Gołębiej w Radomsku). Obie skargi uznano za bezzasadne.

Radni uchwalili również zmiany w budżecie powiatu na 2022 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu na lata 2022-2029. Dotyczyły one m.in. przesunięcia kwoty 670.000 zł w planie wydatków w związku z przeliczeniem szacowanej do udzielenia w 2022 roku kwoty dotacji dla szkół niepublicznych, zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 53.000 zł w związku z otrzymaniem środków na zakup sprzętu przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 78.840 zł w związku z dodatkowymi środkami pomocy finansowej od Miasta Radomsko na budowę chodnika przy ul. Krasickiego.

Podjęto także uchwałę (13 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 1 osoba wstrzymała się od głosu”), w której Rada Powiatu uznała, że w obecnym czasie – głównie ze względu na stan finansów powiatu - nie może zostać pozytywnie przyjęta petycja w sprawie wdrożenia procedur uruchomienia budżetu obywatelskiego i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie powiatu na 2023 rok. Starosta Beata Pokora podkreślała, że projekt jest bardzo istotny. Obiecała, że Zarząd Powiatu podejmie prace w celu stworzenia budżetu obywatelskiego natychmiast, kiedy stanie się to możliwe.

Radni uchwalili wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu w 2023 roku (np. opłata za rower lub motorower ma wynosić 135,30 zł; motocykl - 268,14 zł; pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 590,40 zł). Przyjęli również Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok oraz uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomsko zadania własnego powiatu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego starostwo radomsko karetka statut szpitala
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE