Radni zdecydowali: będzie wizja lokalna terenu przy ul. Wyszyńskiego, gdzie mają być składowane odpady

Radni zdecydowali: będzie wizja lokalna terenu przy ul. Wyszyńskiego, gdzie mają być składowane odpady Fot. UM Radomsko

Swoje pierwsze posiedzenie w nowej kadencji odbyli radni Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radomsku.

Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radomska za rok 2023 w zakresie działalności komisji. Dochody bieżące i majątkowe w kwocie 290 731 043,13 stanowiły 96,35 proc. wykonania planu budżetowego, natomiast wydatki w kwocie 321 340 894,03 stanowiły 95,88 proc.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Większość wydatków to wydatki majątkowe związane z realizacją wielu inwestycji zarówno jednorocznych jak i wieloletnich.

Radni wybrali także wiceprzewodniczącą Komisji. Została nią Aleksandra Warnke-Mazur.

Zaplanowano także posiedzenie wyjazdowe z udziałem mieszkańców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą przy ul. Wyszyńskiego, dla której wydano decyzję środowiskową określającą zasady składowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Komisja wyjazdowa odbędzie się we wtorek 25 czerwca o godz. 16.00 - zbiórka przy ARiMR przy ul. Wyszyńskiego.

W sprawach różnych poruszono problem uzupełnienia wodą zbiornika przy ul. Sobieskiego, który niedawno przeszedł remont, w związku z tym wypompowano z niego wodę. Staw ten jest zbiornikiem, do którego spływają wody opadowe z najbliższej okolicy, więc staw powinien napełnić się naturalnie poprzez opady deszczu.

(info: UM Radomsko)

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko komisja gospodarki komunalnej wizja lokalna ulica wyszyńskiego odpady
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE