Radni rozmawiali o służbie zdrowia

Radni rozmawiali o służbie zdrowia Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Temat służby zdrowia zdominował posiedzenia obradujących we wtorek 18 lutego 2020 r. dwóch komisji Rady Powiatu Radomszczańskiego: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Głównymi punktami obrad komisji zdrowia była analiza wstępnej informacji na temat sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pro Familia” w Radomsku za 2019 rok, jak również bieżącej sytuacji finansowej placówek. Finanse szpitala były także przedmiotem analiz podczas Komisji Rewizyjnej.

Z uwagi na specyfikę rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, ostateczne przychody Szpitala Powiatowego będą znane w maju. Obecnie z przedstawionych przez dyrekcję wstępnych sprawozdań (sporządzonych na dzień 27.01.2020 r.) wynika, że szpital w bilansie za 2019 r. odnotował stratę netto w wysokości 31 936 zł. Ten wynik ulegnie zmianie. Szpital liczy na zysk porównywalny do wyniku ubiegłorocznego – czyli ok. 300 000 zł.

Przychody z działalności podstawowej szpitala (bez przychodów operacyjnych i finansowych) za grudzień wyniosły 114 694 354, koszty działalności podstawowej (również bez kosztów operacyjnych i finansowych) wyniosły 116.689.671 zł. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw, usług i innych na koniec okresu kształtowały się na poziomie 9.769.547 zł. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu wynoszą 26 673 501 zł. Fundusze specjalne – 1 588 403 zł. Zobowiązania długoterminowe – 5 211 600 zł.

We wstępnej wersji rozliczeń nie uwzględniono jednak - po stronie przychodów - niezapłaconych nadwykonań za 2019 r. w kwocie około 1.700.000 zł oraz - po stronie kosztów - rezerwy na świadczenia pracownicze (jest w trakcie szacowania) w kwocie około 1.000.000 zł. Już po dacie sporządzenia wstępnej wersji raportu z kwoty nie uwzględnionych przychodów zafakturowano 972 000 zł.

- Sumaryczna kwota za usługi medyczne udzielone ponad ryczałt, liczona od czwartego kwartału 2017 roku, kiedy to zmienił się sposób finansowania szpitala sięga 12 mln zł. Dyrekcja podjęła decyzję o dochodzeniu tych pieniędzy na drodze sądowej. Będzie to prawdopodobnie pierwszy taki proces w Polsce. Obecnie nie można przewidzieć, jaki będzie efekt tej decyzji – wyjaśnia dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku, Piotr Kagankiewicz.

Zyski w wysokości 56 430 zł już we wstępnym raporcie zanotował SP ZOZ „Pro Familia” w Radomsku, który osiągnął przychody ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 6 027 271 (w tym w ramach kontraktu z NFZ 5 872 696 zł). Niewykluczone, że po dokonaniu ostatecznych rozliczeń kwota zysku wzrośnie.

Radni z komisji zdrowia wskazali także kandydatów do składu Rady Społecznej SP ZOZ „Pro Familia” (w miejsce Wiesławy Janosik, wybranej na stanowisko burmistrza Przedborza): Wojciecha Ślusarczyka oraz Edytę Sapis – Drozdek.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją na temat planu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Radomsku w roku 2020, liczba etatów wynosi 175. Powołała także zespół ds. kontroli wydatków rzeczowych w zakresie artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku (za rok budżetowy 2019).

Przyjęto również sprawozdania z działalności obu komisji za okres od 22 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Więcej o:
radomsko szpital pro familia służba zdrowia starostwo komisja radni finanse szpitala
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE