Radni rozmawiali o finansach szpitala i SP ZOZ „Pro Familia”

Radni rozmawiali o finansach szpitala i SP ZOZ „Pro Familia” Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Finanse Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pro Familia” oraz Szpitala Powiatowego w Radomsku – to główne tematy obrad Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się we wtorek, 21 czerwca 2022 r.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej obu placówek za 2021 rok (obie placówki odnotowały zyski) oraz zapoznali się z informacją na temat sytuacji finansowej za I kwartał 2022 r.

Zatwierdzono także sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego (za rok obrotowy 2021) oraz pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Radomsku (zmiany dotyczą m. in. likwidacji POZ w Dobryszycach, powołania Inspektora Ochrony Radiologicznej oraz wyłączenia pogotowia ratunkowego ze struktur SOR).

Przedmiotem obrad był także raport dot. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 oraz sprawozdanie z realizacji w roku 2021 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2017-2021”. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2022-2027”. Realizacja celów i założeń tego programu spoczywa głównie na pracownikach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Więcej o:
radomsko komisja zdrowia szpital radomsko przychodnia pro familia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE