Radni Rady Miasta w Radomsku nie zgodzili się na przyjęcie stanowiska w sprawie budżetu Unii Europejskiej

Radni Rady Miasta w Radomsku nie zgodzili się na przyjęcie stanowiska w sprawie budżetu Unii Europejskiej Fot. pixabay.com

Przewodniczący Rady Miasta w Radomsku, Rafał Dębski chciał wprowadzić do porządku obrad piątkowej (27 listopada) sesji punkt, dotyczący przyjęcia stanowiska radnych dotyczącego polityki polskiego rządu w kwestii budżetu Unii Europejskiej. Pomysł ten nie zyskał jednak aprobaty.

Radni byli zbulwersowani faktem, że wniosek ten miał zostać wprowadzony „w ostatniej chwili”.

- Nie wiem, co takiego zadziało się w Polsce, czy mieście, że ten punkt ma zostać wprowadzony tak nagle – mówił radny Andrzej Kucharski.

Radnym nie spodobało się również to, że w trakcie sesji otrzymali mailem niekompletny materiał. Nie wyrazili zgody na jego uzupełnienie.

- Podobny cyrk widziałem tylko w sejmie – stwierdził radny, Andrzej Otoliński.

Przewodniczący Dębski podkreślał, że radni powinni dyskutować nad przyjęciem stanowiska, ponieważ z budżetu Unii Europejskiej korzysta również Radomsko i jego mieszkańcy. Podobnego zdania był również radny Łukasz Więcek.

- To nie jest projekt polityczny. Musimy pamiętać, że my, jako miasto korzystamy z budżetu Unii Europejskiej. Budżet ten stał się obecnie zakładnikiem politycznym. Powinniśmy przyjąć stanowisko i jasno powiedzieć, że jesteśmy przeciwni, by budżet takim zakładnikiem politycznym był. Projekt tego budżetu powinien zostać przyjęty – powiedział radny Łukasz Więcek.

Ostatecznie, wniosek nie zyskał większości głosów niezbędnej do wprowadzenia punktu do porządku obrad.

Treść stanowiska, które miało zostać przyjęte

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie negocjacji projektu budżetu Unii Europejskiej

„Rada Miejska w Radomsku z niepokojem przyjmuje głosy przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej sugerujące możliwość zablokowania przyjęcia nowych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zapowiadane weto godzi w interesy obywateli naszego miasta, kraju i wspólnoty, grożąc opóźnieniem, ograniczeniem lub nawet wstrzymaniem wypłaty setek miliardów złotych ze środków unijnych. To finansowe wsparcie, na które niecierpliwie czekają pracownicy i przedsiębiorcy, rolnicy oraz samorządy, ale to również dotacje, które mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa. W 2004 roku 13,5 mln obywateli naszego kraju (77% głosujących) opowiedziało się za przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Tak wysokie poparcie stawia członkostwo Polski w Unii Europejskiej w szeregu wydarzeń historycznych cieszących się największym uznaniem obywateli. To dzięki tej decyzji cieszymy się ze swobody przemieszczania się po obszarze UE oraz jesteśmy beneficjentami wspólnego unijnego rynku towarów i usług. Przystąpienie do Unii Europejskiej było ogromnym impulsem rozwojowym i inwestycyjnym dla Polski, w tym również dla Radomska. Od 2004 roku do samorządów, przedsiębiorców i rolników z terenu powiatu radomszczańskiego trafiło prawie dwa miliardy złotych. To wydatne wsparcie pozwoliło na realizację szeregu inwestycji w ramach zaspokajania potrzeb wspólnoty, należących wszak do zadań własnych gminy. Podjęta przez naród decyzja o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oznacza nie tylko wspólnotę gospodarczą, ale przede wszystkim wspólnotę wartości. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Definicja praworządności, zawarta w projekcie „pieniądze za praworządność” odnosi się do unijnych wartości, a składają się na nią:

• zasada legalizmu, zakładająca przejrzysty, demokratyczny i pluralistyczny sposób tworzenia prawa;

• pewność prawa;

• zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych;

• skuteczna ochrona sądowa uwzględniająca ochronę praw podstawowych;

• trójpodział władzy;

• równość wobec prawa.

Projekt Komisji Europejskiej zawiera trzy poziomy obostrzeń, które nie pozwolą stosować go „arbitralnie”, „uznaniowo” lub „do celów politycznych”. Sprawa jak najszybszego przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej nie jest jedynie kwestią finansową – chodzi również o ochrony zasad europejskich. Jako Rada Miejska w Radomsku apelujemy o szanowanie wspólnoty prawa i wspólnoty wartości, w której praworządność, fundamenty demokracji, równość obywateli wobec prawa nie są kwestionowane. W najgłębszym interesie mieszkańców naszego miasta, kraju i wspólnoty jest Polska suwerenna i praworządna, będąca w centrum zjednoczonej Europy”.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko sesja rada miasta stanowisko uchwała budżet unii europejskiej
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE