Radni odrzucili petycje RAS oraz mieszkańców ul. Zgoda w Radomsku

Radni odrzucili petycje RAS oraz mieszkańców ul. Zgoda w Radomsku Fot. UM Radomsko

W poniedziałek, 18 września 2023 r. obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku. Radni zajęli się dwoma pismami skierowanymi przez mieszkańców.

Pierwszym z nich była petycja Radomszczańskiego Alarmu Smogowego w sprawie usunięcia nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta Radomska. Z informacji przekazanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku wynika, że zgłoszone w petycji miejsca, w przypadku gdy teren należał do miasta, zostały uprzątnięte. Co do terenów prywatnych, wydział sporządził dokumentację i przeprowadził postępowanie nakazujące właścicielowi posprzątanie terenu.

Urzędnicy podkreślają, że Wydział Bezpieczeństwa i Porządku na bieżąco zajmuje się interwencjami zgłaszanymi przez mieszkańców. Specjalnie do tego celu w marcu br. został stworzony specjalny adres mailowy sprzatamy@radomsko.pl, na który można dokonywać zgłoszeń i przesyłać zdjęcia miejsc do uprzątnięcia. Zgłoszenia przyjmowane są także na całodobowy numer alarmowy 44 681 00 00.

Jeśli chodzi o prośbę aktualizacji regulaminów, to prośba ta nie została uwzględniona ze względu na to, że wszystkie regulaminy utrzymania czystości w gminach są uregulowane ustawowo, a ich zakres jest katalogiem zamkniętym, bez możliwości swobodnej jego modyfikacji.

Radni petycję RAS uznali za bezzasadną.

Drugi punkt dotyczył pisma mieszkańców w sprawie utworzenia punktu zbierania i przetwarzania odpadów przy ul. Zgody. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w tym zakresie, dotyczące wydania decyzji środowiskowej. Wobec tego Rada Miejska nie jest organem właściwym do rozpatrzenia tego pisma. Radni przekazali je według właściwości do Prezydenta Miasta Radomska.

Więcej o:
radomsko komisja skarg petycje ras skłądowisko odpadów ulica zgody rada miejska radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE