Radni Koalicji Obywatelskiej wycofali wniosek o sesję nadzwyczajną

Radni Koalicji Obywatelskiej wycofali wniosek o sesję nadzwyczajną

Radni Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta w Radomsku wycofali wniosek o organizację sesji nadzwyczajnej, która miała zostać poświęcona m.in. podjęciu działań zmierzających do pomocy przedsiębiorcom.

Oświadczenie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
 
- W tym trudnym czasie, z którym musimy obecnie się mierzyć, tysiące osób w naszym mieście pełni obaw codziennie chodzą do pracy, firmy mimo ograniczeń i problemów starają się funkcjonować normalnie a wiele z nich zmuszonych jest walczyć już tylko o przetrwanie, w bardzo trudnej sytuacji znajdują się seniorzy i osoby, które straciły lub mogą stracić pracę. Z inicjatywy radnych klubu Koalicji Obywatelskiej miała zostać przeprowadzona sesja Rady Miejskiej w Radomsku, której przedmiotem zgodnie z intencją wnioskodawców miało być podjęcie działań zmierzających do pomocy mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz szpitalowi.
 
Część radnych Rady Miejskiej w Radomsku w opublikowanym oświadczeniu zakwestionowała zasadność przeprowadzenia dyskusji oraz w ogóle podejmowania działań przez radę miejską, oświadczając, że nie wezmą udziału w takiej sesji.
 
 
Zamknięta sesja Rady Miejskiej zgromadzi mniej niż 30 osób, można też jak inne gminy przeanalizować możliwość zdalnej realizacji porządku obrad . O pomoc do Rady zaapelowali lokalni przedsiębiorcy, na zasadność jej przeprowadzenia zwracały uwagę lokalne media.
 
Wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej został złożony w celu wypracowania metod pomocy dla radomszczan w czasie epidemii. W ocenie radnych, członków klubu KO jesteśmy winni mieszkańcom gotowość do pracy i do pomocy.
 
W dniu 24 marca 2020 r. ( już po złożeniu wniosku o zwołanie sesji) Premier Polskiego Rządu poinformował o wprowadzeniu obostrzeń uniemożliwiających poruszanie się oraz organizowanie zgromadzeń. Naszym zdaniem nie zwalniają one nas od obowiązków, których wykonywanie ślubowaliśmy obejmując mandaty radnego.
 
Niemniej jednak z uwagi na postawę pozostałej części radnych, którzy publicznie zadeklarowali brak woli wzięcia udziału w sesji rady miejskiej, wniosek o zwołanie sesji zostanie przez nasz klub wycofany.
 
Jednocześnie pragniemy zaapelować do pana prezydenta o:
 
1.    przygotowanie zmian w projekcie uchwały budżetowej dotyczących dokonania darowizny na rzecz szpitala powiatowego z przeznaczaniem na lepsze przygotowanie tej jednostki do epidemii.
2.    przedłożenie jasnych i czytelnych kryteriów dotyczących zwolnienia przedsiębiorców najbardziej dotkniętych kryzysem  z podatku od nieruchomości.
3.    przedłożenia i rozpowszechnienia informacji dotyczącej stopnia przygotowani miejskich służb do pomocy osobom starszym i niesamodzielnym, które będą w związku ze spodziewanym rozwojem epidemii zmuszone do pozostania w domach.
 
Deklarujemy, że radni klubu KO gotowi są wziąć udział zarówno w pracach mających na celu przygotowaniu odpowiednich rozwiązań i projektów uchwał, jak i w sesji rady, która miałaby przyjąć niezbędne uchwały. W załączniku wniosek o zwołanie sesji.
 
w imieniu klubu radnych
Łukasz Więcek - przewodniczący klubu
Więcej o:
radomsko koalicja obywatelska sesja nadzwyczajna wycofanie wniosku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE