Radni dyskutowali o nowych inwestycjach, nazwach ulic oraz terenu przy „Kinemie”

Radni dyskutowali o nowych inwestycjach, nazwach ulic oraz terenu przy „Kinemie” Fot. UM Radomsko

We wtorek, 21 listopada 2023 r. podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie na 2023 rok w zakresie działań Komisji, jak również projekty uchwał dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej Miasta Radomska na rok 2024.

W zakresie oświaty, kultury i kultury fizycznej planowane działania obejmują m.in.: termomodernizację PSP nr 2 i PP nr 3 (dokumentacja), rozbudowę monitoringu i sieci internetowej w PSP nr 9, utworzenie dwóch ekopracowni w PSP nr 9 i 1, wymianę podłogi w PSP nr 5 oraz zakup pieca do PSP nr 10. Będą to także zadania związanie z renowacją zabytków sakralnych na terenie miasta (Polski Ład), zmianą sposobu użytkowania krytej pływalni przy ul. Leszka Czarnego czy przebudową trybun na Stadionie Miejskim.

Radni pozytywnie zaopiniowali także dwa projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy. Projekty te dotyczą dróg wewnętrznych. Wnioski o nadanie im nazwy złożyły osoby prywatne. Komisja pozytywnie zaopiniowała nazwę ul. Husarska drodze w rejonie ul. Częstochowskiej, natomiast drodze w rejonie ul. gen. Andersa radny Andrzej Kucharski zaproponował nazwę – ul. Leopolda Słomczyńskiego, jako hołd młodym ludziom, którym nie dano godnie żyć i cieszyć się wolnością po zakończeniu II wojny światowej. Niespełna 18-letni Leopold Słomczyński, był jednym z 12 skazanych na śmierć w pamiętnym procesie sądowym, który odbył się w „Kinemie” w 1946 roku.

W kolejnych punktakach radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku zadań powiatowej biblioteki w ramach podpisanego porozumienia między miastem a powiatem oraz wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

W sprawach różnych Komisja pochyliła się nad pismem radomszczańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, które zaproponowało nazwanie terenu wokół „Kinemy” imieniem Michała Świderskiego, który – jak napisano w piśmie - praktycznie całe swoje dorosłe życie poświecił na pracę społeczną dla radomszczańskiej straży ogniowej, odpowiadał też za działanie samej „Kinemy”. Komisja przychyliła się do tej propozycji, jednak, aby godnie upamiętnić tę postać, powróci do tematu po remoncie budynku i zagospodarowaniu terenu.

Członkowie Komisji zajęli się także pismem w sprawie budowy Pomnika Partyzantów. W tym przypadku Komisja w ramach wniosku stwierdziła, że taka inicjatywa powinna wynikać z woli mieszkańców i zaproponowała powołanie stowarzyszenia, które zajęłoby się realizacją tego pomysłu.

Więcej o:
radomsko urząd miasta rada miasta radomsko komisja oświaty inwestycje nazwy ulic kinema
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE