Radni dyskutowali o finansach placówek medycznych

Radni dyskutowali o finansach placówek medycznych Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Finanse Szpitala Powiatowego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia były głównymi tematami obrad Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się we wtorek, 23 czerwca.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotyczących oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i sprawozdania finansowego SP ZOZ ,,Pro Familia” za 2019 rok. Placówka osiągnęła zysk netto w wysokości 61.373 zł. Prognozowany zysk wynosił 1.750 zł, wyższy dochód od planowanego osiągnięto dzięki rozliczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań za świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Podobnie radni ocenili sytuację ekonomiczno-finansową za 2019 rok Szpitala Powiatowego w Radomsku. Placówka zakończyła ten rok zyskiem netto 580.617 zł. Jak podkreślano, przyczyniły się do tego działania polegające na zwiększeniu potencjału poprzez świadczenie usług medycznych na większą skalę. Chodzi m. in. o przejęcie zadań ratownictwa medycznego na terenie dwóch powiatów: radomszczańskiego i pajęczańskiego, utworzenie filii Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w budynku SP ZOZ w Przedborzu, otwarcie Pracowni Elektrofizjologii (wszczepianie rozruszników serca) oraz pododdziału urologii (w ramach chirurgii ogólnej). Szpital pozyskuje także zewnętrzne źródła finansowania zakupu sprzętu i aparatury medycznej.

W 2019 r. placówka wypracowała także tzw. nadwykonania, czyli usługi świadczone ponad limity przyznawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ich wartość wynosi 4,8 mln zł.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański finanse szpitala rada powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE