Radni dyskutowali o budowie miejskiego żłobka, rozbudowie kanalizacji oraz Wymysłówku

Radni dyskutowali o budowie miejskiego żłobka, rozbudowie kanalizacji oraz Wymysłówku Fot. UM Radomsko

W poniedziałek, 22 stycznia 2024 r. obradowali radni z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. Komisja została zwołana przed piątkową (26 stycznia) sesją.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok oraz wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka miejskiego przy ul. Sokolej (na terenie między Publicznym Przedszkolem nr 9, a Publiczną Szkołą Podstawową nr 1) oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na Wymysłówku. Dokonano także zmiany nazwy zadania dotyczącego rozbudowy ulic: Batorego, Sienkiewicza z uwzględnieniem ul. Ogrodowej.

Radni pochylili się także nad uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd budynku przy ul. Sadowej, który obecnie zajmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Radni przychylili się do udzielenia 99-procentowej bonifikaty.

W sprawach różnych radni, korzystając z obecności kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, rozmawiali na temat rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- w ul. Paderewskiego i Wieniawskiego. Tu trwa procedura przetargowa na zakup materiałów. Obecnie badane są oferty dostawców złożone w przetargu. PGK już w lutym, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe, będzie gotowe, by rozpocząć prace.

- w ul. Przedborskiej. W tym przypadku, ze względu na brak zgody mieszkańców na poprowadzenie sieci kanalizacyjnej przez prywatne posesje, konieczne będzie przygotowanie dokumentacji projektowej na poprowadzenie kanalizacji w jezdni, co umożliwiła zmiana przepisów w tym zakresie. PGK jest w trakcie opiniowania w GDDKiA w Łodzi nowej trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Przedborskiej.

- w ul. Narutowicza: Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku objętym inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko rada miasta radomsko komisja gospodarki budowa żłobka kanalizacja wymysłówek
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE