Rada Powiatu Radomszczańskiego będzie obradować zdalnie

Rada Powiatu Radomszczańskiego będzie obradować zdalnie

29 kwietnia 2020 roku odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. Ze względu na panującą epidemię radni obradować będą w trybie zdalnym, zasiadając nie w sali sesyjnej lecz przed ekranami komputerów.

Taki tryb umożliwiają zapisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Początek sesji – o godz. 11.00.

Porządek obrad liczy siedem punktów, m. in. podjęcie uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wielgomłyny darowizny nieruchomości stanowiącej własność  Powiatu Radomszczańskiego, w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat, w sprawie określenia rodzajów zadań  i podziału środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2020 roku ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2020 rok.

W dniu poprzedzającym sesję rady zaplanowano posiedzenia trzech komisji stałych Rady Powiatu:  Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej (m. in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i podziału środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Więcej o:
powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego rada powiatu
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE