Rada Miejska w Radomsku przyjmie stanowisko w sprawie reparacji wojennych

Rada Miejska w Radomsku przyjmie stanowisko w sprawie reparacji wojennych

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Radomsku, radni będą dyskutować nad przyjęciem stanowiska w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko - niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszą okupacją niemiecką na terenach miasta Radomska.

Publikujemy treść stanowiska.

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko - niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszą okupacją niemiecką na terenach miasta Radomska.

Rada Miejska w Radomsku w nawiązaniu do Uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko - niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej, wyraża swoje pełne poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. W okresie II Wojny Światowej, Nasza Ojczyzna poniosła proporcjonalnie jedne z największych strat osobowych i majątkowych ze wszystkich krajów zaatakowanych przez nazistowskie Niemcy. Poniesione straty wynikały nie tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z polityki okupacyjnej prowadzonej przez nazistów, w szczególności celowej i zorganizowanej eksterminacji ludności na okupowanych terenach Polski, jak również z intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego, w tym pracy przymusowej oraz systemowego niszczenia mienia. W wyniku prac Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej oraz zaproszonych przez niego ekspertów straty te zostały oszacowane i opisane w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939 - 1945. Wybuch II Wojny Światowej, dla Radomska stał się faktem wraz z pierwszymi bombami, które spadły na miasto rankiem 1 września 1939. Naloty były kontynuowane w dniach następnych zmieniając centrum miasta w ruinę. Już 3 września Radomsko zostało zajęte przez Niemców a w samym mieście rozpoczęły urzędowanie władze okupacyjne. W trakcie trwającej lata, II wojny światowej, Nasze Miasto zostało ciężko doświadczone przez agresora. W wyniku II Wojny Światowej oraz ciągłej okupacji miasto poniosło ogromne straty materialne i niematerialne, zniszczona została infrastruktura miejska w tym: budynki mieszkalne, sakralne i budynki użyteczności publicznej. Okupant przejął w zarząd większe zakłady przemysłowe, przestawiając produkcję na cele wojenne. Zlikwidowano polskie instytucje kulturalne i oświatowe, zakazano działalności organizacji społecznych. Podkreślić należy również ogromne straty ludzkie w tym okresie. W związku z powyższym, jako mieszkańcy miasta Radomska, mamy pełne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej, politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za dokonane zniszczenia i straty. Rada Miejska w Radomsku w pełni popiera działania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wspiera stanowcze prowadzenie działań dyplomatycznych i prawnych, zmierzających do uzyskania od Rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko - niemieckiego.

Sesja odbędzie się w piątek, 29 września 2023 r.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko rada miasta radomsko sesja stanowisko reparacje wojenne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE