Pył i brud w rejonie ul. Młodzowskiej w Radomsku. Skarga na prezydenta bezzasadna

Pył i brud w rejonie ul. Młodzowskiej w Radomsku. Skarga na prezydenta bezzasadna

Mieszkańcy ulic Młodzowskiej, Dolnej, Kraszewskiego i Poprzecznej w Radomsku nie ustają w działaniach, które miałyby wyeliminować problem, z jakim się borykają. W związku z działalnością w tej części miasta terminala przeładunkowego, od kilku lat drogi i chodniki są pokryte grubą warstwą pyłu i brudu. Mieszkańcy podkreślają, że władze Radomska nie podejmują działań, które miałyby ten problem wyeliminować. Dlatego złożyli skargę na działalność prezydenta.

Ożywiona dyskusja na komisji

Skarga dotycząca wieloletnich zaniedbań w zakresie utrzymania porządku rozpatrywana była podczas poniedziałkowego (23 maja 2022 r.) posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. W obradach uczestniczył przedstawiciel mieszkańców.

- Z problemem tym zmagamy się od wielu lat. Drogi, chodniki, tereny zielone a także nasze domy pokryte są kurzem i brudem. Pomimo naszych apeli, nie dzieje się nic, co miałoby ten problem wyeliminować – mówił Sławomir Nowicki, mieszkaniec ulicy Dolnej.

Sekretarz Miasta – Kamila Malinowska-Sztangreciak wyjaśniła, że władze miasta podejmowały szereg działań związanych z tym tematem.

- Były spotkania z przedstawicielami firmy, pisma do Inspektoratu Ochrony Środowiska, zgłoszenia na policję. Wydaje mi się, że nie można mówić, że prezydent nic nie robi – mówiła Kamila Malinowska-Sztangreciak.

- Papier wszystko przyjmie. Proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie te działania były podejmowane nie z woli prezydenta, tylko na prośbę mieszkańców. Przygotowana przez urząd odpowiedź to nic innego, jak poprawa samopoczucia urzędników, ale nie wnosi ona nic do sprawy. Czy czujecie się z tym dobrze? Gdzie konkretne działania? Nie życzę nikomu, by żył w takich warunkach, jak mieszkańcy tych ulic – stwierdził radny Rafał Dębski.

Czytaj też: Mieszkańcy ulicy Młodzowskiej w Radomsku mają dość pyłu i brudu

- W mojej ocenie skarga jest zasadna. Włodarz miasta jest odpowiedzialny za to, by mieszkańcy żyli w odpowiednich warunkach. W tym przypadku wszyscy „dali ciała” – dodał radny Dębski.

- Przecież tam mieszkają dzieci. Ile razy miasto myło tam chodniki? Powinno być tak, że urząd zleca mycie dróg i chodników i obciąża kosztami firmę, która jest właścicielem terminala – podkreślał radny Radosław Rączkowski.   

To nie my, to starostwo

Sekretarz Miasta zauważyła, że w tej konkretnej sprawie kompetencje posiada nie Urząd Miasta, a Starostwo Powiatowe w Radomsku. Tak wynika z opinii prawnej, którą dysponuje magistrat. W podobnym tonie wypowiadała się wiceprezydent Radomska, Monika Andrysiak.

- My nie twierdzimy, że problemu nie ma. Posiadamy informację, że firma przygotowuje się do przebudowy terminala i obecnie czeka na wydanie przez starostwo pozwoleń. Proszę mi wierzyć, że monitorujemy sprawę i robimy wszystko, by sytuację poprawić – stwierdziła Monika Andrysiak.

To konsekwencja braku straży miejskiej

Opozycyjni radni dopytywali, dlaczego w pobliżu terminala nie ma patroli policji, która nakładałaby mandaty za zanieczyszczanie terenu. Chodziło głównie o patrole ponadnormatywne, które są finansowane z budżetu miasta. Na te pytania odpowiedział naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta w Radomsku, Jacek Paul.

- To jest konsekwencja decyzji o rozwiązaniu straży miejskiej. Kiedyś tego typu sprawy załatwiała właśnie straż miejska. Obowiązki te przejęła policja, ale ona ma też wiele innych obowiązków i nie zawsze może interweniować w takiej sprawie jak zanieczyszczenie ulicy – wyjaśnił Jacek Paul.

Czerwiec – miesiąc ostatniej szansy

Z informacji, które posiadają urzędnicy oraz mieszkańcy wynika, że pozwolenia firma otrzyma na początku czerwca i wtedy będzie mogła przystąpić do przebudowy obiektu. Przebudowa ta ma wyeliminować problem.

- Jeśli w czerwcu firma nie przedstawi nam pozwolenia i nie przystąpi do przebudowy, wówczas mieszkańcy zablokują terminal. Wiemy, że firma bardzo się tego obawia – mówił Sławomir Nowicki.

Skarga bezzasadna

Radni większością głosów zdecydowali, że skargę na działalność prezydenta należy uznać za bezzasadną. Uzgodniono, że jeśli w najbliższym czasie nie rozpocznie się przebudowa terminala, zostanie zorganizowane spotkanie, na które zaproszenie otrzymają również przedstawiciele firmy oraz władze Powiatu Radomszczańskiego.

Więcej o:
radomsko ulica młodzowska terminal skarga na prezydenta komisja skarg
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE