PUP w Radomsku prowadzi nabór wniosków na pokrycie bieżącej działalności

PUP w Radomsku prowadzi nabór wniosków na pokrycie bieżącej działalności

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy, będzie prowadzony w PUP w Radomsku.

Nowym rozwiązaniem pomocowym realizowanym przez powiatowe urzędy pracy dla mikro i małych firm, poszkodowanych przez drugą falę COVID – 19 jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł., będzie ona udzielana jednorazowo.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikro lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Wnioski, które będą złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Termin naboru: 19.12.2020 r. – 31.01.2021 r.

W związku z naborem wniosków PUP w Radomsku uruchamia dodatkowy dyżur telefoniczny. Pracownicy Urzędu będą dostępni pod wskazanymi poniżej numerami telefonów również w sobotę 19 grudnia, w godzinach od 9 do 15.

O dotację mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy:
- którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności
- których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
- którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia przyznanymi w ramach przeciwdziałania COVID – 19 z zastrzeżeniem, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 dzwoniąc pod jeden z numerów: 515 471 400, 507 788 331, 515 471 288, 515 471 361. iInformacja dla biur rachunkowych - 601 286 315. Pytania można kierować również w formie elektronicznej na adres e-mail: tarcza@pup-radomsko.pl.

Dodatkowo informacje będą udzielane u naszych partnerów w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz w Filii PUP  w Przedborzu.

Więcej o:
pup pup radomsko mikropożyczka pożyczka radomsko wnioski pup radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE