PUP refunduje koszty zatrudnienia

PUP refunduje koszty zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia.

Nabór wniosków potrwa w dniach od 5 do 11 lipca 2017 r.

Wniosek należy złożyć zanim Pracodawca zatrudni osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd.

Pracodawca/Przedsiębiorca będzie zobowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego (-ych) bezrobotnego (-ych) do 30 roku życia przez okres, za który dokonywana jest refundacja, czyli przez 12 miesięcy oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy następujących bezpośrednio po okresie refundacji. Dodatkowo Pracodawca/Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego (-ych) bezrobotnego (-ych) do 30 roku życia przez okres  kolejnych 3 miesięcy w ramach efektywności zatrudnieniowej.

W  Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2017 r. wysokość refundacji wynosi 1950 zł + ZUS od tej kwoty. Refundacje  wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30. roku życia realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy. 

Ważne! Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Wnioski o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia przyjmowane będą w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów.

Regulaminy oraz wnioski form aktywizacji osób bezrobotnych dostępne są w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 28 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 65.

 

Więcej o:
pup pup radomsko staż pup staż radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE