PUP: planowanie kierunków szkoleń 2017

PUP: planowanie kierunków szkoleń 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zaprasza do współpracy w planowaniu kierunków szkoleń na rok 2017.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Prac zapraszają pracodawców, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej,  organizacje pracodawców, organizacje związkowe oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie sporządzenia wykazu potrzeb szkoleniowych oraz listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Informacje te są niezbędne do określenia kierunków szkoleń dla osób uprawnionych na następny rok i sporządzenia realnie odzwierciedlającego potrzeby i wymagania lokalnego rynku pracy planu szkoleń.

Na zgłoszenia i propozycje organizatorzy czekają do dnia 30.11.2016r.

Zgłoszenia można składać:

- pocztą na adres -Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2,97-500 Radomsko

-pocztą elektroniczną na adres - a.krawczyk@pup-radomsko.pl

-faksem na numer -  44 6837359Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko staże radomsko praca radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE