PUP oferuje pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

PUP oferuje pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Fot. pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane od 21 do 25 sierpnia.

Środki z rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku pozyskał dodatkowe środki z Rezerwy KFS, związane z finansowaniem działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców.

Zasady przyznawania środków z KFS obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Instrumentów Rynku Pracy) - pokój 19 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 -56, -58, -62, wew. 42.

Więcej o:
pup pup radomsko nabory w pup radomsku fundusz
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE