PSP 2 w Radomsku świętuje 110-lecie istnienia

PSP 2 w Radomsku świętuje 110-lecie istnienia Fot. Wojciech Bojdo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku świętuje jubileusz 110-lecia istnienia. Z tej okazji przygotowano uroczystą akademię.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 jest najstarszą szkołą w Radomsku. W jubileuszowej akademii uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele władz miasta i placówek kulturalnych. Była to okazja do przypomnienia historii szkoły oraz wspomnień. W placówce przygotowana została izba pamięci, w której prezentowane są archiwalne dokumenty (w tym świadectwa uczniów) oraz kroniki szkoły. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 stała się szkołą wielopokoleniową, w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tej samej rodziny. Znaczące jest również to, że dzieje szkoły to istotna część historii miasta, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej placówki – mówiła Ewa Krysiak-Ciszewska, dyrektor PSP nr 2 w Radomsku.

Podczas akademii nie zabrakło programu artystycznego w wykonaniu uczniów PSP2, życzeń oraz odśpiewania „dwieście lat”. Rozstrzygnięto również konkursy, zorganizowane w szkole z okazji jubileuszu.

Historia PSP nr 2 w Radomsku:

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomsku sięga 1912 roku. W roku szkolnym 1912/1913 działało w Radomsku 6 miejskich jednoklasowych placówek początkowych, w tym szkoła męska przy ulicy Krakowskiej.

W dniu 10 października 1916 roku na trzecim posiedzeniu Rady Szkolnej  została podjęta uchwała, na mocy której Inspektorat Szkolny zarządził nadanie szkołom miejskim odpowiednich nazw. Postanowiono wówczas, że działająca  przy ulicy Krakowskiej szkoła męska otrzyma imię Tadeusza Kościuszki.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku priorytetem dla młodych władz stało się szkolnictwo, którego zadaniem była walka z analfabetyzmem.

W roku 1925/1926 w Radomsku, na Bugaju, działało 6 szkół, m.in. Szkoła im. Tadeusza Kościuszki. Placówki szkolne zmagały się z problemami lokalowymi. Podjęto działania zmierzające do uzdrowienia tej sytuacji. Projekt budynku, w którym mieści się obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza  Kościuszki, wykonał architekt Czesław Doria-Dernałowicz w 1934 roku. Niezwłocznie rozpoczęto budowę gmachu, który oddano w stanie surowym w 1937 roku. Jednak wybuch II wojny światowej przekreślił plany radomszczańskiej  młodzieży na dalszą naukę, a w budynku szkoły lokalizację znalazły koszary i skład amunicji.

Podczas wojny nauczyciele szkoły podjęli się tajnego nauczania. Wśród nich byli: Mikołaj Kirkiewicz, Maria Błaszczyk, Zofia Krasowska.

Po wyzwoleniu Radomska, 7 – klasowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki wznowiła swą działalność w adaptowanym budynku 2 lutego 1945 roku.                 

Z posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej miasta Radomska z dnia 30 grudnia 1947 roku wynika, że gmach szkoły im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Roli-Żymierskiego (wcześniej Piłsudskiego) został oddany do użytku szkolnego z końcem roku 1947. Uroczystego aktu poświęcenia budynku dokonano 29 lutego 1948 roku. Do 1972r. w budynku szkoły znajdowały się: Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa dla pracujących, Szkoła Podstawowa Specjalna, Poradnia Wychowawczo-Zawodowa i Szkoła Podstawowa nr 3.

10 listopada 1967 roku miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Kościuszce. Wydarzenie to przyczyniło się do wystąpienia Rady Pedagogicznej o nadanie szkole imienia tego wielkiego Polaka, gdyż od wielu lat używano go nieoficjalnie. Dnia 23 kwietnia 1972 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki oraz wręczenia sztandaru szkoły.

Tym ważnym wydarzeniem kończy się okres „tymczasowości” w działalności szkoły. Zażegnane zostały problemy lokalowe. Wyremontowano salę gimnastyczną (14.06.1969 r.) i oddano do użytku szkolny obiekt sportowy (13.06.1979 r.).

Więcej o:
radomsko psp 2 radomsko jubileusz szkoła
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE