Przyznano Medale Miasta Radomska

Przyznano Medale Miasta Radomska

Pelagia Oleszkiewicz oraz Janusz Plewiński to kolejne osoby, które otrzymają Medal Miasta Radomska. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni 27 września, podczas obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Pelagia Oleszkiewicz lat 82, jest emerytowanym pedagogiem i animatorem kultury. Od wielu lat mieszka i pracuje w Radomsku. Od 1987 roku, jest związana z Miejskim Domem Kultury. Za swoją pracę i zasługi została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1975 roku, Złotą Odznaką ZNP w 1985 roku, oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1986 roku.

Pani Pelagia Oleszkiewicz od wielu lat z wielkim zapałem integruje radomszczańskie środowisko seniorskie. Od 1987 roku podjęła trud organizacji życia kulturalnego radomszczańskich seniorów w Klubie Złotej Jesieni działającym w MDK, gdzie wspólnie z seniorami organizowała wieczorki taneczne czy spotykała się z ciekawymi ludźmi. Z jej inicjatywy od 2011 roku organizowany jest Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów, podczas którego seniorzy prezentują swój dorobek. Od 2014 aktywnie uczestniczyła w organizacji pierwszych radomszczańskich Senioraliów. W 2015 roku, pani Pelagia Oleszkiewicz wraz z seniorami z Klubu Złotej Jesieni zainicjowała organizację Radomszczańskiego Tygodnia Seniora. Z jej inicjatywy powstał Chór Seniora „Złota Nutka” (2010-2016), zrzeszający śpiewających seniorów. Od wielu lat z niesłabnącym entuzjazmem i ogromną pasją działa kulturalnie, nieustanie integrując różne środowiska, podejmując nowe, trudne do wyliczenia wyzwania w zakresie kultury dedykowane radomszczańskiej społeczności.

Janusz Plewiński lat 60, od 1987 roku mieszka w Radomsku i aktywnie włącza się w działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi. Niestrudzenie, społecznie i ustawicznie zabiega o zainteresowanie ich problemami. Był pierwszą osobą poruszająca się na wózku, która rozpoczęła w naszym mieście aktywną działalność związaną z integrowaniem środowisk sprawnych i „sprawnych inaczej”. Stał się tym samym dobrym przykładem, wzorem aktywności dla innych. Pan Janusz Plewiński zainicjował Radomszczańskie Spotkania Integracyjne, których 20-lecie świętowaliśmy w maju 2017 r. i stał się ich prawdziwym ambasadorem.

Pan Janusz Plewiński każdego roku bierze aktywny udział w programowaniu Radomszczańskich Spotkań Integracyjnych i zachęca różne środowiska do udziału w nich. Aktywnie pozyskiwał środki finansowe na realizację koncertów, wystaw, spotkań z osobami, które pokazywały jak przezwyciężać swoje ograniczenia. Pan Janusz Plewiński za opowiadanie „Bukiet życia – maraton życia”, otrzymał IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Człowiek – człowiekowi”, ogłoszonym w 1997 roku przez Program 3 Polskiego Radia.

Medal Miasta Radomska otrzymali już m.in. Tadeusz i Stanisław Różewiczowie, którzy otrzymali je jako pierwsi, w roku 1999.

Więcej o:
medal miasta odznaczenie rada miasta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE