Radomsko, Łódzkie 20.6o Niedziela, 25 Sierpnia 2019

Przypomnienie od wydziału budownictwa ze starostwa powiatowego

Powiat
Jacek Paszewski

Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Radomsku przypomina o obowiązku załączania do wniosku o pozwolenie na budowę, rozbudowę i nadbudowę budynków kompletnych dokumentacji projektowych, zawierających oprócz projektów architektoniczno-konstrukcyjnych także projekty wszystkich instalacji przewidzianych do wykonania w obiekcie.

Zgodnie z art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 27 z obowiązku tego zwolniona jest jedynie budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.

komentarze