Radomsko, Łódzkie 10.6o Sobota, 25 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja redakcja

Przychodnia przy ul. Przedborskiej nie zostanie zlikwidowana

Powiat
Beata Januszewska

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na zwołanej 12 lutego konferencji prasowej poinformował, że póki co nie zamierza likwidować filii SP ZOZ „Pro Familia” przy ul. Przedborskiej w Radomsku.

Zaznaczono tym samym, że budynek, w którym mieści się przychodnia wymaga jednak remontu. Podczas przeprowadzonej kontroli stanu technicznego wskazano zakres robót remontowych. A przeprowadzenie remontu będzie wiązało się z wyłączeniem tych pomieszczeń z użytkowania. W oświadczeniu zarządu czytamy:

Dokonana w dniu 30.05.2018 r. okresowa kontrola stanu technicznego budynku SP ZOZ „Pro Familia” przy ul. Przedborskiej wskazała zakres robót remontowych w tym budynku. Instalacja elektryczna poddana została kontroli w dn. 9.11.2017 r. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że obwody instalacji elektrycznej nie nadają się do dalszej eksploatacji i musi zostać dokonana ich wymiana. Rolą Zarządu Powiatu radomszczańskiego jest dbanie o dobro mieszkańców, a szczególnie o ich bezpieczeństwo, dlatego należało podjąć decyzję w sprawie dokonania remontu pomieszczeń SP ZOZ. Ze względu na charakter i szeroki zakres prac rozważana jest konieczność wyłączenia tych pomieszczeń z użytkowania.

Jednocześnie zarząd zapewniał, że zmiany nie spowodują redukcji zatrudnienia. Póki co nie znany jest termin przeprowadzenia remontu, bo i też nie są znane przez zarząd powiatu środki finansowe, jakimi mógłby dysponować.

W chwili obecnej Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do dyrektora SP ZOZ Pro Familia o przygotowanie materiału w zakresie możliwości dokonania zmian związanych z przeniesieniem pomieszczeń przychodni, zarówno w zakresie stanu lokalowego, jak i personelu, a także o kalkulację związanych z tym kosztów. Dopiero w oparciu o szczegółową analizę, uwzględniając nie tylko obawy pacjentów i pracowników przychodni, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo, jak również możliwości finansowe Powiatu podjęta zostanie ostateczna decyzja o scaleniu lub rezygnacji ze scalania przychodni, o czym oczywiście poinformujemy mieszkańców.

komentarze