Projekt Open Week Photo podsumowany

Projekt Open Week Photo podsumowany Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Spotkanie ewaluacyjne, podsumowujące realizację projektów polsko – ukraińskich i polsko – litewskich odbyło się w Warszawie. Nie zabrakło na nim reprezentacji Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych z Radomska.

Organizatorem spotkania była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a skierowane było do koordynatorów projektów młodzieżowych Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Uczestniczyło w nim ponad 60 beneficjentów z całej Polski, a także przedstawiciele FRSE – Maciej Kopeć, członek zarządu oraz Liliana Budkowska, dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych.

– Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń. Mieliśmy okazję pochwalić się rezultatami naszego projektu. Ewaluacja działań wskazała mocne strony naszego projektu oraz dostarczyła informacji, w jakich obszarach powinniśmy dokonać zmian, aby nasze projekty były jeszcze bardziej efektywne i angażowały w jak największym stopniu najważniejszych uczestników, czyli młodzież – mówi Agnieszka Nowicka, koordynator projektu „Open Week Photo”, realizowanego przez dwie radomszczańskie szkoły: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych i I Liceum Ogólnokształcącego oraz dwie szkoły z ukraińskiego miasta Równe.

Najciekawszym punktem spotkania była prezentacja rezultatów i działań podjętych przez beneficjentów przeprowadzona w formie targów, kiedy można był porozmawiać, wymienić doświadczenia i dobre praktyki z innymi organizatorami projektów.

- Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zadawać pytania, zgłaszać swoje uwagi, wskazówki do FRSE i MEiN. Podczas ewaluacji można też było zapoznać się z nowymi perspektywami realizacji kolejnych projektów - informuje Aneta Jędrzejczyk, nauczyciel w ZSE-E w Radomsku. 

Czytaj też: „Open Week Photo”. Wspólny projekt szkół z Radomska i Równego

Więcej o:
radomsko open week photo projekt podsumowanie projektu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE