„Praktyka czyni mistrza”. Podsumowanie unijnego projektu w „Mechaniku”

„Praktyka czyni mistrza”. Podsumowanie unijnego projektu w „Mechaniku”

W środę 30 października, odbyła się konferencja podsumowującą zagraniczne staże zorganizowane dla uczniów naszej szkoły pod hasłem „Praktyka czyni mistrza”.

Staże organizowane były w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku koordynował dwuletni projekt w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2019 roku a jego dofinansowanie wyniosło 145 198 EUR ≈ 625 295,19 zł.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież zapoznała się i zwiększyła swoje szanse na zatrudnienie na europejskim i krajowym rynku pracy, zdobyła cenne doświadczenie zawodowe u zagranicznych przedsiębiorców na wysokim międzynarodowym poziomie. Nowo zdobyte umiejętności uczniów zostały poświadczone przez dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty potwierdzające udział w projekcie, które stanowią istotny punkt w CV młodych absolwentów ZSP nr 1 i na pewno zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Uczestnicy mieli szanse na poznanie odmiennej kultury, poszerzenie horyzontów i światopoglądu, zdobycie międzynarodowych znajomości oraz doświadczeń, podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności komunikacyjnych.Dzięki kontaktowi z „żywym językiem” znacznie zwiększyli zasób słownictwa oraz uzyskali większą swobodę w codziennym porozumiewaniu się językiem angielskim.

Młodzież rozwinęła umiejętności osobiste i społeczne, zwiększyła swoją samodzielność, pewność siebie, motywację, przedsiębiorczość oraz umiejętność współpracy w zespole.

Doświadczenie realizacji międzynarodowego projektu zwiększyło jakość oferty edukacyjnej ZSP nr 1 z zakresu edukacji zawodowej, pozwalając uczniom korzystać z nowoczesnego podejścia do praktyk zawodowych, podniosło umiejętności językowe i organizacyjne, zwiększyło świadomość międzykulturową, innowacyjność i elastyczność w działaniu placówki.

W toku realizacji projektu „Praktyka czyni mistrza” łącznie 52 uczniów wyjechało na staże zorganizowane przez naszego zagranicznego partnera – firmę Enso Group z siedzibą w Plymouth. Jest to firma zajmująca się planowaniem, organizowaniem, prowadzeniem i zarządzaniem projektów z wielu krajów unijnych, a także spoza EU.

Uczestnicy mobilności mieli zagwarantowane czterotygodniowe (technikum) i dwutygodniowe (szkoła branżowa) staże pracy w angielskich przedsiębiorstwach, w Bristolu na terenie Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z realizowanym kierunkiem indywidualnego kształcenia zawodowego. Byli to uczniowie łącznie 7 różnych kierunków nauczania w ZSP nr 1: Technikum Mechaniczno-Budowlanego (technik mechanik, technik budownictwa, technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, Branżowa szkoła zawodowa I stopnia nr 4 (elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń). Udział w projekcie był dla uczestników całkowicie bezpłatny!

Przed wyjazdem do Bristolu, szkoła - ZSP nr 1 zorganizowała dla młodzieży zajęcia przygotowawcze: z języka angielskiego, zajęcia kulturoznawcze, warsztaty motywacyjne z pedagogiem oraz przygotowania branżowe. Wszyscy uczestnicy projektu mieli zagwarantowane: zakwaterowanie u rodzin goszczących tzw. hostów, wyżywienie, przejazd autokarem na lotnisko, bilety lotnicze oraz miejscowe przejazdy w trakcie realizacji stażu, kieszonkowe, odzież roboczą, ubezpieczenie, kartę EKUZ a także specjalny program, który poszerzył ich wiedzę z zakresu kultury i historii Zjednoczonego Królestwa np. wizyty zawodowe w renomowanych firmach angielskich oraz wycieczki m.in. do Londynu.

Celem konferencji było promowanie idei wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, propagowanie działań mobilnościowych, rozpowszechnianie idei aktywności edukacyjnej wśród uczniów, współpraca z pracodawcami, z instytucjami lokalnymi związanymi z edukacją oraz mediami. Na konferencję zaproszono Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku mgr Agnieszkę Skurę – Garbaciak, lokalnych pracodawców współpracujących z ZSP nr 1 w Radomsku oraz młodzież szkoły.

Koordynator projektu: Damian Pawlikowski, opiekunowie: Dagmara Wiankowska, Aldona Skina, Iwona Kącka-Stanik, Beata Dudek, Renata Poteralska, Jarosław Chlastacz.

Więcej o:
zsp nr 1 mechanik radomsko zsp nr 1 radomsko projekt mechanik radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE