Pracownicy PUP w Radomsku przyznano odznakę Primus in Agendo

Pracownicy PUP w Radomsku przyznano odznakę Primus in Agendo Fot. PUP Radomsko

Podczas konferencji jubileuszowej, która odbyła się w dniu 22 maja 2019 roku z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, organizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku – Pani Jadwiga Jaguszewska otrzymała z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Pana Stanisława Szweda, odznakę Primus in Agendo.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 22 maja 2019 roku odbyła się konferencja regionalna z okazji 100-lecia PSZ, która stanowiła kontynuację obchodów rozpoczętych konferencją centralną 23 stycznia br. na PGE Narodowym w Warszawie a jednocześnie była podsumowaniem cyklu konferencji regionalnych, które miały miejsce w Poznaniu, Rzeszowie i Białymstoku.

W wydarzeniu udział wzięli Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji dla rynku pracy, w tym dyrektorzy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego oraz inni zaproszeni goście. Tematem przewodnim konferencji było: „Zmiana pokoleniowa – zarządzanie wiekiem na ryku pracy”.

Podczas konferencji, Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku – Pani Jadwiga Jaguszewska została uhonorowana odznaką Primus in Agendo.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Uzasadnieniem przyznania odznaki było wprowadzenie nowatorskiego sytemu motywacji i rozliczania pracy pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. System ten w praktyce polega na powiązaniu wysokości wynagrodzeń pracowników z wynikami osiąganymi w pracy z klientem.

Więcej o:
pup radomsko odznaka primus in agendo
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE