Powstanie Młodzieżowy Sejmik woj. łódzkiego

Powstanie Młodzieżowy Sejmik woj. łódzkiego

Sejmik Województwa Łódzkiego, uznał za zasadną potrzebę utworzenia młodzieżowego gremium na szczeblu regionalnym, które zwiększałoby zaangażowanie obywatelskie młodych osób w życiu społecznym i publicznym Województwa Łódzkiego. Można już ubiegać się o mandat radnego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego jest reprezentacyjnym ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie województwa łódzkiego, pełniących funkcję młodzieżowych radnych.

W swoich działaniach Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego jest apartyjny i apolityczny, nie realizuje programu lub kampanii żadnej partii ani ugrupowania politycznego, a członkostwo w nim ma dla młodzieżowych radnych charakter dydaktyczno-konsultacyjny w zakresie zadań i funkcjonowania Samorządu Województwa Łódzkiego oraz jego organów.

W skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego wchodzą młodzieżowi radni, w liczbie od 25 do 50 osób, reprezentujący powiaty z terenu województwa łódzkiego według następującego podziału mandatów: powiat miasto Łódź – reprezentuje do 4 młodzieżowych radnych, każdy inny niż miasto Łódź powiat z terenu województwa łódzkiego – reprezentuje do 2 młodzieżowych radnych.

Młodzieżowym radnym może być każda osoba, która jednocześnie: ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 19 roku życia, posiada status ucznia w szkole działającej na terenie województwa łódzkiego, publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej a także szkole artystycznej, z wyłączeniem szkół (uczelni) wyższych, ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego, spełnia pozostałe warunki określone w Regulaminie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, zostanie wybrana do składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego w wyniku Konkursu dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Młodzieżowych radnych do składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego powołuje Zarząd Województwa Łódzkiego na jednoroczne kadencje.

Członkostwo w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego ma charakter społeczny, nieodpłatny, a młodzieżowi radni nie otrzymują za swoją działalność wynikającą z członkostwa w Młodzieżowym Sejmiku diet, wynagrodzenia ani zwrotu ewentualnie ponoszonych kosztów.

Zgłaszać się można do końca stycznia 2020 roku. Niezbędne informacje znajdują się TUTAJ.

Więcej o:
sejmik województwa łódzkiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE