Radomsko, Łódzkie 21.0o Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

Powołano nową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Miasto
Jacek Paszewski

Radni podczas sesji w dniu 4 listopada powołali nową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

W skład nowej Komisji weszło 4 radnych: Radosław Rączkowski, Bartłomiej Biskup, Piotr Lisowski, Dorota Sujka.

Przewodniczącym został Piotr Lisowski.

komentarze