Powiatowe szkoły przygotowują się do lekcji w czasie epidemii

Powiatowe szkoły przygotowują się do lekcji w czasie epidemii Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Mimo że liczba chorych na COVID-19 wciąż rośnie, 1 września uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Procedury i działania mające na celu uchronienie młodzieży i kadry placówek edukacyjnych przed skutkami pandemii były tematem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Radomsku.

W naradzie, obok starosty Beaty Pokory, wicestarosty Jakuba Jędrzejczaka, członka zarządu powiatu Ewy Gajzler oraz przewodniczącego komisji edukacji Rady Powiatu, Janusza Czapli i przedstawicieli służb wchodzących w skład Zespołu, uczestniczyli również dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat.

Nie ma wątpliwości – nauczanie w dobie koronawirusa niesie ze sobą niespotykane dotąd wyzwania i problemy. Obecny stan, sanitarnych obostrzeń zbiegający się z niedofinansowaniem oświaty, przeludnieniem szkół ponadpodstawowych (po reformie edukacji) i niedostatecznym ich wyposażeniem, zwłaszcza w sprzęt informatyczny stawiają przed dyrekcją placówek i władzami samorządowymi niezwykle trudne zadania.

– Konieczne byłoby dostosowanie programu nauczania do obecnej sytuacji, to jednak może uczynić jedynie Ministerstwo Edukacji Narodowej – ocenia wicestarosta Jakub Jędrzejczak.

We wszystkich szkołach wypracowano już tzw. procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem pandemii, zawierające wytyczne, które w czasie nauczania stacjonarnego mają zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem wśród uczniów, nauczycieli i pracowników. Wdrożone zostaną liczne środki ostrożności, opracowano także kompleksowy plan dotyczący zasad higieny i powszechnego dostępu do środków dezynfekcji. Jak podkreślano, w szkolnej rzeczywistości, np. na lekcjach wychowania fizycznego lub w 35-osobowych klasach nie da się jednak zachować wymogu dystansu społecznego między uczniami.

Czytaj też: Nowy rok szkolny za pasem. Jedno już wiadomo, że będzie zdecydowanie różny od poprzednich

Starosta Beata Pokora zaapelowała do dyrektorów szkół o przeprowadzanie z uczniami rozmów na temat zagrożenia związanego z epidemią oraz upowszechniania zasad higieny i zachowań mających na celu zminimalizowanie zakażenia.

Podczas narady analizowano stan zaopatrzenia poszczególnych placówek w środki dezynfekcji oraz ochrony indywidualnej (generalnie szkoły zgłaszają problemy związane ze zbyt małą ilością zapasów środków do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji sprzętu elektronicznego, a także rękawiczek jednorazowych, ręczników papierowych i płynu do mycia rąk). Szczegółowe zestawienia dodatkowych potrzeb mają zostać opracowane w najbliższym czasie (na podstawie obserwacji zużycia środków w czasie pierwszych dni działania szkół).

Omawiano także zasady postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub nauczyciela.

– Do każdego przypadku związanego z tym zagrożeniem powinno się podchodzić indywidualnie – podkreśla wicestarosta Jakub Jędrzejczak.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański szkoły powrót do szkół koronawirus przygotowania lekcje
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE