Radomsko, Łódzkie 7.4o Sobota, 16 Listopada 2019

Powiatowa oświata na kredyt

Powiat
Jacek Paszewski

W środę 23 października, obradowała Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego

Tematem obrad był stan realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 oraz fatalne prognozy finansowe dla powiatowego budżetu.

Radni analizowali informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szk. 2018/2019. Otrzymali szczegółowy raport na temat działania wszystkich placówek oświatowych podlegających powiatowemu samorządowi, w tym m.in. dane dotyczące naboru, remontów, poziomu zatrudnienia i zadań poszczególnych placówek z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności oraz finansowania szkół niepublicznych o uprawnieniach  szkół publicznych.

Mówiono także o problemach finansowych spowodowanych przez zbyt niską subwencję przekazywaną z budżetu centralnego. Jak wynika z wyliczeń, w tym roku na utrzymanie powiatowych placówek edukacyjnych zabraknie ok. 4 mln złotych (na ten cel Powiat zmuszony był wystąpić o kredyt).

W 2020 roku deficyt może być znacznie wyższy – sięgnie kwoty 9,2 mln zł. To efekt reformy, która w tym roku podwoiła liczbę pierwszoklasistów oraz podwyżek nauczycielskich pensji, a także - pensji minimalnych. Mimo lawinowego wzrostu wydatków, wysokość subwencji w stosunku do obecnego roku ma wzrosnąć jedynie o 13,8 proc. Ta sytuacja musi fatalnie odbić się na finansach powiatowego samorządu, a zwłaszcza na inwestycjach.

komentarze