Powiat Radomszczański zaprasza stomatologów do współpracy

Powiat Radomszczański zaprasza stomatologów do współpracy Fot. pixabay.com

Powiat Radomszczański zaprasza stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach średnich w Radomsku i Przedborzu. Współpraca obejmować ma realizację postanowień ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej. Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież z następujących szkół:

  1. I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku,
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku,
  3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku,
  4. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku,
  5. Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych  w Radomsku,
  6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku,
  7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu,
  8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku.


Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z powiatem na świadczenie usług ogólnostomatologicznych. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199)

Wstępne deklaracje współpracy należy składać do Starostwa Powiatowego w Biurze Obsługi Klienta w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 do dnia 15 listopada 2019 r.

Więcej o:
stomatolog szkoły średnie radomsko dentysta szkoły radomsko dentysta w szkole
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE