Powiat będzie musiał wykupić budynek PUP w Radomsku

Podczas konferencji prasowej 21 czerwca w Starostwie Powiatowym w Radomsku, Zarząd poinformował, że do już istniejących problemów finansowych doszedł im jeszcze jeden, bardzo kosztowny problem. Mianowicie - wykup budynku na ulicy Tysiąclecia, w którym od wielu lat swoją siedzibę ma Powiatowy Urząd Pracy.

Właścicielem budynku od 2000 roku jest Województwo Łódzkie, które mocą decyzji Wojewody Łódzkiego otrzymało je nieodpłatnie w związku wejściem w życie ustaw reformujących administrację publiczną – nieruchomość przeznaczono na siedzibę Urzędu Pracy. Od 2007 roku budynek ten został oddany na czas nieokreślony do bezpłatnego używania przez Powiat Radomszczański. Jednak w grudniu 2017 roku Zarządu Województwa Łódzkiego zmieniono umowę użyczenia, w której zmieniono termin trwania umowy – do dnia 31 marca 2018 roku. W związku z tym Zarząd Powiatu Radomszczańskiego rozpoczął negocjacje. Teraz nieruchomość ta jest przedmiotem dzierżawy i Powiat płaci na rzecz Województwa Łódzkiego czynsz dzierżawny w kwocie 3 557,02 zł miesięcznie, a od lutego 2019 roku – 3 613,92 zł.

Powiat zwrócił się o zbycie tej nieruchomości przez Województwo Łódzkie, które dało dwie możliwości: albo wynajem z comiesięcznym czynszem do płacenia, w kwocie 40 tys. zł bądź wykup. Do tej drugiej oferty skłania się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.

- Biorąc pod uwagę cel, na który jest wykorzystywana nieruchomość oraz okoliczności jej nabycia Zarząd zaproponował, by w cenie zakupu uwzględnić na 80 proc. bonifikaty oraz rozłożyć pozostałą do zapłaty kwotę na cztery roczne raty. Niestety, mimo wielomiesięcznych negocjacji Marszałek Województwa nie przychylił się do tej propozycji, ustalając maksymalną wysokość bonifikaty na 50 proc. oraz nakazując zapłacić kwotę w jednej racie. W przypadku, gdyby Powiat nie zdecydował się na takie warunki – miesięczna kwota dzierżawy budynku ma wzrosnąć do 40 tys. zł miesięcznie. W takiej sytuacji samorząd powiatowy został postawiony pod ścianą. Mimo braku wolnych środków w budżecie zostaliśmy zmuszeni do zakupu nieruchomości na zasadach wyznaczonych przez Marszałka Województwa. Musimy przeznaczyć  prawie 900 tys. zł na zakup budynku, który od wielu lat służy radomszczańskim bezrobotnym i pracodawcom
- mówił wicestarosta Jakub Jędrzejczak.

Więcej o:
starostwo powiatowe radomsko pup radomsko wykup urzędu pracy radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE