Poszkodowani przez pandemię przedsiębiorcy z Radomska zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości

Poszkodowani przez pandemię przedsiębiorcy z Radomska zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości Fot. W. Bojdo

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców z Radomska, którzy ucierpieli w wyniku pandemii koronawirusa. Radni, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przyjęli uchwałę dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. Zwolnienie będzie dotyczyć wybranych miesięcy pierwszego półrocza 2021 r.

Projekt uchwały w tej sprawie złożyli opozycyjni radni. Podczas głosowania była jednomyślność.

- Zwolnienie z podatku od nieruchomości to nie są dla miasta znaczące koszty, a dla przedsiębiorców jest to duże wsparcie. Samorząd powinien przedsiębiorców wspierać. Być może nie są to pieniądze, które uratują firmy, ale na pewno pomogą im przetrwać ten trudny okres – mówił radny Łukasz Więcek.

Uchwałę w tej sprawie poparła Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Pismo Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców podpisane przez Starszego Cechu, Zbigniewa Łyczko

Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz przedsiębiorcy zrzeszeni w Cechu, po zapoznaniu się z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie „zmiany uchwały Nr XXVIII/299/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19” popierają w całości przedstawiony projekt.

Bardzo słusznie zostało ujęte w uzasadnieniu do projektu Uchwały, że zwolnienie z opłacania podatku powinno przede wszystkim dotyczyć tych, którzy nie mogli prowadzić swojej działalności przez kilka ubiegłych miesięcy lub tygodni, w wyniku odgórnie wprowadzonych przez rząd ograniczeń.

Liczymy bardzo na to, że przedstawiony projekt uchwały zostanie zaakceptowany przez Szanowną Radę. Dzięki wprowadzeniu proponowanych zmian rozszerzona zostanie lista przedsiębiorców, którzy będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania podatku od nieruchomości. Możliwość ubiegania się o przedmiotowe zwolnienie pozwoli szczególnie mikroprzedsiębiorcom na zminimalizowanie kosztów działalności gospodarczej.

Pismo Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku, podpisane przez prezesa Rady Izby, Witolda Świtkowskiego

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku popiera projekt uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wprowadzenia za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID 19.

Dzięki tej regulacji o udzielenie wsparcia będą mogli wnioskować Ci przedsiębiorcy, którym pandemia uniemożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej a akty normatywne wyższego rzędu taką możliwość stworzyły.

Samorządy różnych szczebli mają odwagę podejmować odważne decyzje wspierające przedsiębiorców na co m.in. zwrócił uwagę Rzecznik Małych i średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz mówiąc: „nie czekajcie na rządowe rozwiązania legislacyjne, macie własne instrumenty fiskalne, dzięki którym możecie ulżyć i pomóc lokalnym firmom a w całokształcie mieszkańcom”.

Wierzymy, że dzięki mądrej decyzji Państwa Radnych, Miasto Radomsko stanie się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym przedsiębiorcom.

Więcej o:
radomsko sesja rady miejskiej przedsiębiorcy wsparcie pomoc zwolnienie z podatku od nieruchomości uchwała
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE