Poprawia się jakość wody, ale nie wszędzie

Poprawia się jakość wody, ale nie wszędzie Fot. pixabay.com

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku wydała komunikat dotyczący jakości wody do spożycia z wodociągów Dąbrówka, Ludwików oraz Stęszów.

Komunikat z dnia 22 listopada 2021r. dotyczący jakości wody w urządzeniu wodociągowym Dąbrówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Dąbrówka zaopatrującego miejscowości: Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe, Dąbrówka, Klekotowe, Lipie, Bobry gmina Radomsko w powiecie radomszczańskim stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikro­organizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymaga­nia zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 229).

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu - woda przeznaczona do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

Komunikat z dnia 22 listopada 2021r. dotyczący jakości wody w urządzeniu wodociągowym Ludwików

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku na podstawie uzyskanego z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdania z badania jakości wody stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Ludwików.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 16 listopada 2021r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 5 listopada 2021r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Ludwików.

Komunikat z dnia 22 listopada 2021r. dotyczący jakości wody w urządzeniu wodociągowym Stęszów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku na podstawie uzyskanego z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdania z badania jakości wody stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Stęszów.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 16 listopada 2021r przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 5 listopada 2021r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Stęszów.

Więcej o:
sanepid radomsko powiat radomszczański jakość wody wodociąg stęszów ludwików dąbróka
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE