Popiół jako osobna frakcja od przyszłego roku w Radomsku. Będzie też odbiór odpadów tekstylnych

Popiół jako osobna frakcja od przyszłego roku w Radomsku. Będzie też odbiór odpadów tekstylnych Fot. UM Radomsko

W związku z modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie oraz instalacją automatycznej linii sortowniczej zaopatrzonej w separatory optyczne, a także dla poprawy poziomu odzysku surowców wtórnych, od 1 stycznia 2022 roku od mieszkańców Radomska będzie odbierany popiół, jako osobna frakcja odpadów komunalnych.

To dodatkowe udogodnienie dla mieszkańców, którzy w czasie okresu grzewczego narzekają na zbyt mały pojemnik na odpady zmieszane, gdzie obecnie trafia popiół. Po zmianie mieszkańcy otrzymają dodatkowy kosz o pojemności 120 l przeznaczony wyłącznie na ten odpad.

Odbiór popiołu w okresie grzewczym (od października do kwietnia) będzie odbywał się raz w miesiącu według harmonogramu, a latem jeden raz - w lipcu.

Wyodrębnienie dodatkowej frakcji odpadów będzie odbywać się dzięki gruntownej modernizacji ZUOK i uzyskanemu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 2019 roku unijnemu dofinansowaniu w kwocie blisko 24 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowa automatyczna linia sortownicza. Na niej zostaną zainstalowane separatory optyczne, które będą oddzielać zaprogramowany strumień odpadów, np. tylko niebieski PET. Separatory optyczne oddzielą odpady po rozpoznaniu rodzaju materiału oraz kolorze. Skuteczność separatorów optycznych wynosi ok. 80 procent. Kluczowym dla prawidłowego przeprowadzenia tego procesu jest to, aby odpady pozbawione były różnego rodzaju zanieczyszczeń, a przede wszystkim pyłów, które uniemożliwiają dokładne rozpoznanie surowców przeznaczonych do przetworzenia, co obniża efektywność linii oraz powoduje uszkodzenia urządzeń.

Koszt zakupu jednego separatora optycznego to około 1 mln zł. Dodatkową korzyścią z modernizacji linii jest uzyskanie czystszego surowca. Dzięki temu będzie można go przygotować lepiej i więcej. To poprawi poziom odzysku surowców wtórnych, którego wymagane wskaźniki są wyższe z roku na rok.

Nowe rozwiązanie spowoduje także zmiany pracy na linii. Pracownicy zakładu, którzy dziś prowadzą tzw. sortowanie pozytywne, czyli wybierają surowce potrzebne do przetworzenia, po modernizacji zajmą się sortowaniem tzw. negatywnym, czyli wybieraniem tego, co nie powinno znaleźć się na linii.

Wydzielony popiół trafi bezpośrednio na kwaterę składowiska i będzie można go wykorzystać w procesie odzysku, co do tej pory nie było możliwe.

Równolegle z wydzieleniem popiołu jako osobnej frakcji już na etapie selekcji w gospodarstwie domowym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od nowego roku zaoferuje mieszkańcom nową usługę - odbiór odpadów tekstylnych. Będzie odbywał się 8 razy w roku, co zostanie zapisane w nowych warunkach zamówienia.

Miasto obecnie przygotowuje się do nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

Więcej o:
radomsko pgk radomsko popiół osobna frakcja odbiór popiołu zuok płoszów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE