Ponad 54 miliony złotych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w województwie łódzkim

Ponad 54 miliony złotych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w województwie łódzkim Fot. pixabay.com

Ponad 54 miliony złotych na tworzenie nowych i wsparcie istniejących świetlic, mieszkań treningowych i wspomaganych, wsparcie dla ofiar przemocy domowej, dofinansowanie telefonów zaufania, aktywizację wychowanków pieczy zastępczej oraz porady prawne i konsultacje. O takie unijne dofinansowanie mogą starać się m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie.

- Fundusze europejskie w województwie łódzkim przeznaczamy na wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych, osób w kryzysie oraz dzieci i młodzieży. Dążymy do tego, żeby wspierać rodzinę, zapobiegać ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, by każdy w naszym regionie mógł żyć godnie – mówił Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego.

Rodziny biologiczne uzyskają od Ośrodków Pomocy Społecznej m.in. pomoc w wychowaniu dzieci. Będą mogły liczyć na wsparcie asystenta rodziny, mediatora oraz dostęp do poradnictwa wielospecjalistycznego. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie będą mogły pomagać dzieciom umieszczanym w pieczy zastępczej i ich opiekunom oraz przygotowywać kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Wychowankowie pieczy zastępczej otrzymają pomoc w usamodzielnieniu się. Fundusze Europejskie zostaną także przeznaczone na przekształcanie domów dziecka w rodzinne formy opieki.

Dzięki unijnemu wsparciu powstaną ośrodki i punkty interwencji kryzysowej. Ofiary przemocy domowej będą mogły liczyć m.in. na mieszkania wspomagane, terapię, poradnictwo prawne czy socjalne. Za środki z UE będzie można również tworzyć nowe i wspierać istniejące świetlice środowiskowe oraz pomagać dzieciom i młodzieży.

- O środki unijne można ubiegać się w ramach dwóch naborów prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Jeden z nich już się rozpoczął i trwa do 24 listopada, drugi zaś rusza 6 listopada i potrwa do 11 grudnia – zaznaczył Łukasz Chłądzyński, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

W przyszłym roku planowane są kolejne edycje naborów.

Więcej o:
województwo łódzkie piecza zastępcza rodziny wsparcie pomoc
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE