Ponad 1,5 mln złotych dotacji dla powiatowej oświaty

Ponad 1,5 mln złotych dotacji dla powiatowej oświaty Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Starosta Beata Pokora, wicestarosta Jakub Jędrzejczak oraz skarbnik powiatu Magdalena Jędrzejczyk podpisali kolejne w tym roku umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez szkoły prowadzone przez powiat. Kwota zaangażowana w objęte tymi umowami przedsięwzięcia podnoszące poziom wykształcenia uczniów kwalifikacje uczniów i umożliwiające im lepszy start na rynku pracy przekracza 1,7 mln zł.

Kwota obecnie pozyskanych dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020) wynosi ponad 1,58 mln zł.

Podpisane w czwartek, 30 lipca 2020 r. umowy dotyczą zadań edukacyjnych realizowanych przez Zespół Szkól Elektryczno – Elektronicznych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych.

Elektryk, który realizuje projekt pn. ,,Zwiększenie konkurencyjności uczniów ZSE-E w Radomsku na rynku pracy” (wysokość wydatków kwalifikowanych 767 855 zł) uzyskał dofinansowanie w kwocie 688 105 zł (w tym ze środków europejskich 652 676 zł, to 85 proc. wydatków kwalifikowanych).

Projekt. pn. ,,Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku stawia na kwalifikacje uczniów”, którego wartość oszacowano na 999 554 zł otrzyma dofinansowanie w kwocie 895 804 zł (w tym ze środków europejskich 849 620, 85 proc. wydatków kwalifikowanych).

W ciągu trzech ostatnich lat szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Radomszczański realizowały dziewięć projektów mających na celu nowoczesne kształcenie i rozwój umiejętności młodzieży. Ich wartość przekracza 7,3 mln zł. Do tego należy doliczyć kolejne trzy rozpoczęte w tym roku projekty, w sumie - o wartości ponad 3 mln zł.

- Pozyskanie tych kwot umożliwia dodatkowe wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Dzięki temu w parze z kształceniem teoretycznym idzie praktyczna nauka zawodu – mówi wicestarosta Jakub Jędrzejczak.

W ramach projektów szkoły organizują dla uczniów interesujące staże i praktyki zawodowe, a także dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Pozyskane pieniądze pozwalają także na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko dofinansowanie oświata środki zewnętrzne
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE