Policyjny raport z Marszu Równości w Radomsku

Policyjny raport z Marszu Równości w Radomsku

Policja podsumowała przebieg Marszu Równości, który odbył się w ubiegłą sobotę w Radomsku. Dzięki sporemu zabezpieczeniu funkcjonariuszy policji z Radomska oraz innych miast, zgromadzenia przebiegły bez większych utrudnień. W sumie ukarano 28 mandatami karnymi osoby, które zakłócały ład i porządek publiczny. Prowadzone są również dwa policyjne postępowania, które mogą zakończyć się skierowaniem wniosków do sądu.

Podczas trwających w sobotę zgromadzeń: Marszu Równości oraz Pikiety w obronie tradycji, wiary i rodziny, nie doszło do konfrontacji obu grup. Jednak policja musiała kilkadziesiąt razy podejmować interwencje w celu zapobiegnięcia ataku na uczestników Marszu Równości. W sumie policjanci nałożyli 28 mandatów karnych, które dotyczyły łamania przepisów porządkowych, jak używanie wulgaryzmów, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie i zakłócanie porządku publicznego.

Toczą się również dwa postępowania o wykroczenia. W przypadku pierwszego incydentu chodzi o kradzież tęczowej flagi. A drugi dotyczy umieszczenia na drogach przysłaniających znaki tablic z przekreślonym napisem „LGBT”. Jest to wykroczenie, które podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. W stosunku do działań policji, nie zostały zgłoszone żadne skargi.

Tego dnia nad bezpieczeństwem uczestników zgromadzeń czuwało około 300 funkcjonariuszy.

Więcej o:
marsz równości radomsko pikieta w obronie wary i tradycji radomsko policja radomsko policja marsz równości radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE