Policjanci zadbają o bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji

Policjanci zadbają o bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji

Funkcjonariusze policji prowadzą w szkołach pogadanki oraz podejmują szereg działań profilaktycznych, by uświadamiać młodzież o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie mogą je spotkać podczas wakacji. O tym co zostało poczynione mówiono podczas poniedziałkowej komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Sprawozdania z podjętych przez policję działań w zakresie bezpiecznych wakacji przedstawił radnym mł. insp. Dariusz Szulc. W miesiącach maj i czerwiec, w szkołach prowadzone były spotkania profilaktyczne z młodzieżą, podczas których policyjny profilaktyk wraz z dzielnicowymi oraz funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego przypomnieli o zagrożeniach związanych z okresem letnim: podczas pobytu nad wodą, w kompleksach leśnych, w górach, na biwakach, w środkach transportu publicznego oraz podczas kierowania pojazdami przez młodzież posiadającą uprawnienia do kierowania.

Oprócz tego funkcjonariusze spotkali się też z rodzicami uczniów, by uświadomić ich o zwiększonym ryzyku kontaktu dzieci i młodzieży z narkotykami i dopalaczami w okresie letnich wyjazdów. Użyto do tego walizki edukacyjnej zawierającej atrapy substancji psychoaktywnych oraz przedmioty do ich przechowywania, konfekcjonowania i zażywania.

Radni dopytywali  na temat handlu dopalaczami w Radomsku. Dowiedzieli się, że obecnie nie ma już w mieście stacjonarnego sklepu sprzedającego tego typu używki. Mimo to handel nimi dalej się odbywa, ponieważ przeniósł się do internetu. Co, jak zwrócił uwagę Dariusz Szulc jest trudne do wychwycenie. Jednak zaznaczył, że spotkania profilaktyczne, jakie odbyli policjanci z młodzieżą przed wakacjami, to nie jest czas stracony.

Poza tym policjanci Komisariatów i Posterunków Policji, podległych KPP w Radomsku, w rejonie których znajdują się zbiorniki wodne, dokonali sprawdzenia właściwego oznakowania tzw. „dzikich kąpielisk". Tam gdzie było to konieczne do właścicieli zbiorników wodnych i kąpielisk zostały skierowane wnioski o prawidłowe oznakowanie tych obiektów.

Policjanci nawiązali również kontakt z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz przedstawicielami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Rybackiej, Leśnej oraz Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomsku. Jak również z Miejskim Domem Kultury w Radomsku, który corocznie organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach półkolonii, na które zapraszany jest policyjny profilaktyk, dzielnicowi oraz policjanci ruchu drogowego, aby przypomnieć o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.

Dodatkowo działania profilaktyczne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży będą również prowadzone przez cały okres wakacyjny.

Więcej o:
starostwo powiatowe radomsko policja radomsko przygotowanie do wakacji spotkania policji z młodzieżą
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE